Určitě by to šlo, provedu do dalšího buildu

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,75330,75353>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem