Správanie UNDO je korektné, ale v iných editoroch ( Delphi IDE ) je jeho
chovanie vylepšené o funkciu "Nájdi poslednú editovanú pozíciu".

Ak bola posledná úprava vloženie textu, a kurzor nie je na pozícii tejto
úpravy, UNDO vykoná premiestnenie kurzora na pozíciu poslednej úpravy
textu.

Ak editujem text a následne zmením pozíciu kurzora ( bez úpravy textu ), je
výhodné sa stlačením Ctrl-Z (Undo) vrátiť na miesto, kde som robil
posledné úpravy (bez samotnej UNDO zmeny v texte).

Následné vyvolanie UNDO už funguje normálne ako UNDO ( už stojím na
pozícii poslednej úpravy ).

Je možné vylepšiť UNDO týmto spôsobom ? Vďaka za odpoveď.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,75404,75404>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem