zkoušeno více popsané otevření změna kodování uloženo nepomohlo a nový
txt nastaven prvně do utf8 no bom uložím op otevření je CP 1250 


hláška je z poslední verze 5.0.6 (589) - 8 dubna 2021  jak mě to vyskočí
znovu vše skopírují a pošlu

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,75987,75994>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem