Musím dohledat. Vypadá to, že nefungují na souborech, které se otevřou se
spuštěním PSpadu, na souborech, které pak otevřu fungují.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,76077,76090>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem