A není to jen obarvením jednotlivých elementů?

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,76950,76951>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem