Tohle by se stát nemělo, volá se stejný funkčnost jen jednou timerem,
podruhé uživatelsky

Za příklad, kdy to ukazuje něco jiného bych byl vděčný. 
Zkusím se podívat, co by na to mohlo mít vliv.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,76983,77007>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem