Zdravím,
u této funkce jsem se občas setkal s problémy překreslování, hlavně při
rolování delším textem s aktivovaným zvýrazněním výběru provedeného
třeba na vzdálenějším místě v souboru.
Neúplné zvýraznění se ale projevuje spíš nepravidelně; trochu častěji
se mi to stává na delších řádkách, při vodorovném rolování; 
při výběru opakovaného textu dále vpravo na řádce a odrolování směrem
na začátek se výskyty v nově zobrazených částech někdy zvýrazňují
neúplně (někdy je zvýrazněn jen první znak, někdy několik prvních od
začátku, ale ne všechny (zdá se, že při pomalém vodorovném rolování,
je větší pravděpodobnost, že se zvýrazní třeba jen první znak z
výběru).
Dá se to snad simulovat např. na delším řádku s opakovanými řetězci,
zvýrazněním části a opakovaným rolováním:
cite:
--------------------------------------------------------------------------------
abcdefgh 1234567890 abcdefgh 1234567890 abcdefgh 1234567890 abcdefgh
1234567890 abcdefgh 1234567890 abcdefgh 1234567890 abcdefgh 1234567890 abcdefgh
1234567890 abcdefgh 1234567890 abcdefgh 1234567890 
--------------------------------------------------------------------------------


Asi pravidelně chybí zvýraznění v případě, že začátek
zvýrazňovaného řetězce je mimo viditelnou oblast a zasahuje do ní až
pokračování, např. v řádku výše při výběru "1234", když  je řádka
vodorovně odrolovaná, a je vidět první třeba až "2" tento částečně
viditelný výskyt není zvýrazněn; při přerolování na začátek ze
zvýrazněn jen první znak.

Nejsou to asi až tak důležité věci, chápu, že je nejspíš třeba
vybalancovat četnost překreslování, aby bylo zobrazené co je třeba a
zároveň nevznikaly jiné problémy.

Děkuju a zdravím,
    vbr

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?4,77091,77105>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem