Pro mazání nodů jsem používal Microsoft XML notepad - ten tu funkci má,
ale je bohužel už opuštěný a dál se nevyvíjí -
https://microsoft.github.io/XmlNotepad/

Ale jak jsem psal, není nutné přímo mazání, ale označení textu celého
nodu, stejněě jako procedur v jiných jazycích by bylo dobré. S tím už se
dá pracovat.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78146,78152>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem