Pokud kopírujete obsah zobrazeného webu, pak už je to mimo PSPad.
Co funkce Úpravy / Kopírovat formátovaný text?
Ta to do schránky přenese v HTML a pak to rovnou vložit do One Note.

Navíc je možné v nastavení programu / Mapa kláves přiřadit klávesovou
zkratku a tím ještě zrychlit celý proces.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78279,78280>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem