Odkazy ke stažení, _doporučuji 32b verzi_:
https://pspad.poradna.net/devel/pspad551b790.zip
https://www.fosshub.com/PSPad-devel.html
PSPad 64 bit je EXPERIMENTÁLNÍ. Verze zatím neobsahuje skriptování. V
případě problémů použijte 32b verzi.
https://pspad.poradna.net/devel/pspad551b790x64.zip

SHA1 hash:
ea854e11734d5ea66cfd89c66dbe70ccff5bbbfa      pspad551b790.zip
927202b54a505d08af0ff01944c8dd8c42c20f9a      pspad551b790x64.zip


Tento archiv obsahuje pouze změněné soubory, proto:
1. Stáhněte si a nainstalujte poslední plnou verzi programu (můžete
použít i portable verzi).
2. Přepište existující soubory obsahem tohoto archivu

_Změny od verze 5.5.1 (787)_

_Novinky:_
Změna chování příkazu Smazat slovo (Ctrl+DEL)
Okno pro ChatGPT respektuje velikost fontu podle aktuálního okna

_Opravy:_
Při povoleném mazaní mezer na konci řádku a nastaveném souboru jen pro
čtení došlo při označení textu k indikaci, že soubor byl změněn
Spuštění PSpadu s velkým souborem a odmítnutí otevření po dotazu
Ošetřen stav, kdy je PSPad_FTP.ini chráněn proti zápisu
Ctrl+Dblclik v okně editoru pro označení textu mezi uvozovkami/apostrofy
Další opravy hlášených chyb

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,78416,78416>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem