Nebylo to myšleno jako skákání doprostřed slova, ale na hranici, tedy
začátek-konec, tedy jak to bylo např. ve starší verzi 4.5.3. 


Aktuálně to skáče ze začátku jednoho na začátek dalšího, čili to
přeskočí i čárky a mezery. Když pak chci označit jen jedno slovo (funkce,
proměnná, cokoliv), tak to označí i mezery apod. a musím šipkou ubírat,
což je poněkud otravné.

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78424,78462>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem