A čo porovnať ako rýchlo by to šlo s Notepad++ alebo EmEditor-om
(https://www.emeditor.com/)?

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78479,78508>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem