Ak som na začiatku/konci tagu PRE tak neukazuje zvýraznený protipól ako u
ostatných tagov... :-(

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?1,78613,78616>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem