Díky za nový build.

- v režime monitorovanie schránky pribudla ikonka (nie je moc "vypovedajúca"
- nehovorí čo asi robí..., nebola by lepšia), no nemá žiadny tooltip text,
ak je myš nad ňou

- pri drag & drop presune položiek myšou býva u programov zvykom linkou
(čiernou čiarou) signalizovať, kde to bude vložené

-- 
<https://forum.pspad.com/read.php?6,78690,78692>
PSPad freeware editor https://www.pspad.com

Odpovedet emailem