*KEISTIMEWAAN E-KAMUS DAPAT MEMBANTU ANDA *

*Pencarian makna kurang dari
sesaat!!!<http://www.myekamus.com/index.php?ref=ee73317>.
*

*Pencarian makna **KURANG DARI SESAAT.** Membantu menambah perbendaharaan
kata dalam masa yang singkat. Pembelajaran bahasa menjadi lebih mudah dan
menyeronokkan. Membetulkan KESALAHAN EJAAN dalam MS Word. Menjimatkan masa
dan kos. TERBARU! DENGAN SEBUTAN ENGLISH (UK). Update
PERCUMA<http://www.myekamus.com/index.php?ref=ee73317>.
Semuanya hanya terkandung dalam cd E-kamus Pro 5.02*

*18 Kamus Dalam 1 <http://www.myekamus.com/index.php?ref=ee73317> :*

  1. KAMUS INGGERIS-MELAYU(DBP)
  2. MELAYU-ENGLISH(KM)
  3. ENGLISH-MALAY(AT)
  4. MELAYU-ARAB
  5. KAMUS DEWAN
  6. ENGLISH (OXFORD)
  7. ENGLISH (PETER COLLIN)
  8. KAMUS ISTILAH SAINS(DBP)
  9. KAMUS ISTILAH MATEMATIK
  10. KAMUS ISTILAH KEJURUTERAAN
  11. KAMUS ISTILAH KOMPUTER
  12. DICTIONARY OF MEDICINE
  13. DICTIONARY OF COMPUTER
  14. MALAY-ENGLISH(AT)
  15. ENGLISH-MALAY(TIMES)
  16. ENGLISH-INDONESIA
  17. INDONESIA-ENGLISH
  18. MELAYU-CINA

Dapatkan Sekarang!!! <http://www.myekamus.com/index.php?ref=ee73317>
Dapatkan Sekarang!!! <http://www.myekamus.com/index.php?ref=ee73317>
Dapatkan Sekarang!!! <http://www.myekamus.com/index.php?ref=ee73317>

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to Free-Malaysia-Classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/Free-Malaysia-Classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke