*RM2 JEE ! ! ! SETIAP TAJAAN DIBAYAR RM1.20…BONUS RM48,828*

* *

* *

*Anda akan mendapat RM1.20 bonus, untuk setiap rujukan secara langsung dan
rujukan secara tidak langsung. Ini bermaksud bahawa anda bukan sahaja boleh
mendapat wang untuk setiap orang yang berdaftar dengan anda, tetapi juga
daripada setiap orang yang berdaftar dengan orang bawah anda sebanyak
mungkin mengikut level yang ditetapkan iaitu 5x8.*

*Semua ahli akan mendapat bonus RM48,828.00 melalui usaha yang mereka
lakukan.*

*http://my2ringgit.com/?ref=123*

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to Free-Malaysia-Classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/Free-Malaysia-Classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke