*Petua Berjimak Mengikut Syarak
Walaupun wanita itu halal bagi lelaki dengan melalui
pernikahan akan tetapi bukanlah bererti suami boleh
berbuat sekehendak hatinya terhadap isterinya. Kesopanan,
kehalusan budi dan menjalankan kewajipan-kewajipan
sangatlah dituntut.
Di dalam berjimak ada beberapa larangan yang telah ditentukan
oleh syarak dan mendapat hukuman tercela bagi
yang melakukannya.
Islam melarang bagi pasangan suami isteri membuka rahsia
atau menceritakan hubungan seks mereka kepada orang
lain. Dalam sebuah hadith diterangkan bagi lelaki yang
menceritakan adegan jimak mereka kepada orang lain
tergolong seburuk-buruk manusia di sisi Allah.
Islam melarang dan mengharamkan bagi suami yang
menjimak isterinya melalui lubang duburnya. Dalam sebuah
hadith diterangkan "terkutuk dan terlaknat siapa yang
mendatangi isterinya dari lubang duburnya".

http://tinyurl.com/4lznl2
 http://tinyurl.com/4lznl2
http://tinyurl.com/4lznl2

Islam melarang bersetubuh dengan isteri yang dalam
keadaan haid dan nifas.
Di antara adab-adab jimak yang dianjurkan antara lain:
Dalam melakukan jimak niatkan dalam hati untuk memenuhi
kewajipan daripada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah
SAW bukan semata-mata memuaskan hawa nafsu.
Sebelum bersetubuh membaca doa.
Waktu bersetubuh dilakukan dengan hati yang gembira,
tidak dalam keadaan terlalu lapar atau terlalu kenyang
sebab akan mengurangi nikmat persetubuhan.
Memakai haruman-haruman dan pakaian yang bersih.
Suami tetap berusaha untuk mencapai kepuasan secara
bersama jangan hanya mementingkan diri sendiri. sebaiknya
tunggu isteri mencapai klimaks terlebih dahulu.
Dianjurkan berwuduk sebelum berjimak.
Dianjurkan juga setelah bersetubuh, suami mahupun isteri
mencuci kemaluannya dengan bersih.

http://tinyurl.com/4lznl2
http://tinyurl.com/4lznl2
http://tinyurl.com/4lznl2
*

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to Free-Malaysia-Classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/Free-Malaysia-Classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke