*Petua Berjimak Mengikut Syarak*

*Walaupun wanita itu halal bagi lelaki dengan melalui*
*pernikahan akan tetapi bukanlah bererti suami boleh*
*berbuat sekehendak hatinya terhadap isterinya. Kesopanan,*
*kehalusan budi dan menjalankan kewajipan-kewajipan*
*sangatlah dituntut.*
*Di dalam berjimak ada beberapa larangan yang telah ditentukan*
*oleh syarak dan mendapat hukuman tercela bagi*
*yang melakukannya.*
*Islam melarang bagi pasangan suami isteri membuka rahsia*
*atau menceritakan hubungan seks mereka kepada orang*
*lain. Dalam sebuah hadith diterangkan bagi lelaki yang*
*menceritakan adegan jimak mereka kepada orang lain*
*tergolong seburuk-buruk manusia di sisi Allah.*
*Islam melarang dan mengharamkan bagi suami yang*
*menjimak isterinya melalui lubang duburnya. Dalam sebuah*
*hadith diterangkan "terkutuk dan terlaknat siapa yang*
*mendatangi isterinya dari lubang duburnya".*

*http://tinyurl.com/4lznl2* <http://tinyurl.com/4lznl2>*  *
*http://tinyurl.com/4lznl2* <http://tinyurl.com/4lznl2>*  *
*http://tinyurl.com/4lznl2* <http://tinyurl.com/4lznl2>*  *
*  *
*Islam melarang bersetubuh dengan isteri yang dalam*
*keadaan haid dan nifas.*
*Di antara adab-adab jimak yang dianjurkan antara lain:*
*Dalam melakukan jimak niatkan dalam hati untuk memenuhi*
*kewajipan daripada Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah*
*SAW bukan semata-mata memuaskan hawa nafsu.*
*Sebelum bersetubuh membaca doa.*
*Waktu bersetubuh dilakukan dengan hati yang gembira,*
*tidak dalam keadaan terlalu lapar atau terlalu kenyang*
*sebab akan mengurangi nikmat persetubuhan.*
*Memakai haruman-haruman dan pakaian yang bersih.*
*Suami tetap berusaha untuk mencapai kepuasan secara*
*bersama jangan hanya mementingkan diri sendiri. sebaiknya*
*tunggu isteri mencapai klimaks terlebih dahulu.*
*Dianjurkan berwuduk sebelum berjimak.*
*Dianjurkan juga setelah bersetubuh, suami mahupun isteri*
*mencuci kemaluannya dengan bersih.*
* *
*http://tinyurl.com/4lznl2* <http://tinyurl.com/4lznl2>*  *
*http://tinyurl.com/4lznl2* <http://tinyurl.com/4lznl2>*  *
*http://tinyurl.com/4lznl2* <http://tinyurl.com/4lznl2>*  *

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to Free-Malaysia-Classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to [EMAIL PROTECTED]
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/Free-Malaysia-Classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke