*Pengedar dikehendaki. *Anda mahu menjadi pengedar maklumat buat duit dari
rumah? Anda boleh

*menjual tanpa had dan simpan semua keuntungan. Langkah demi langkah
ditunjukkan. Untuk Laporan PERCUMA*

*emailkan nama dan alamat penuh kepada adlan_ajsut...@yahoo.com dan saya
akan poskan ke rumah anda*

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to Free-Malaysia-Classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
free-malaysia-classified+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/Free-Malaysia-Classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke