Salam Sejahtera,

Kebanyakkan orang gagal / rugi di dalam forex. Mengapa ini terjadi?
Antara factor utamanya adalah mereka terus sahaja memasukki pasaran forex
tanpa mengambil tahu apa itu forex sebenarnya. Forex adalah sebuah
perniaagaan. Oleh itu kita hendaklah menjalankan urusniaga forex sama
seperti berniaga.

Contoh yang paling mudah di sini, anda ingin menjalankan perniagaan menjual
roti canai, tetapi jika anda terus menjual roti canai tanpa mengambil tahu
bagaimana membuat roti canai yang sedap dan mempunyai permintaan yang
tinggi, adakah anda boleh Berjaya?

Tidak bukan? Dalam forex juga sama, jangan bermula jika anda tidak memahami
situasi pasaran forex yang sebenarnya.Walaupun pasaran forex di buka 24 jam
sehari dan 5 hari seminggu, seseorang trader tidak dapat menjangka
bagaimanakah pergerakkan pasaran seterusnya. Tetapi ianya boleh dilakukan
pada waktu yang menguntungkan sahaja. Jadi, pada waktu yang menguntungkan
inilah yang perlu kita aplikasi segala strategi untuk trading.

Untuk mengetahui lebih lanjut, sila lawati

http://www.KitForex .com/index. php?ref=wishme_
luck<http://www.kitforex%20.com/index.%20php?ref=wishme_ luck>

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to Free-Malaysia-Classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
free-malaysia-classified+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/Free-Malaysia-Classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke