*JOM SERTAI CEPAT-CEPAT*
  Syarikat Yang Kukuh DMZ adalah Syarikat Induk Bagi DSG Network, Lembaga
Pengarah mempunyai pengalaman selama 15tahun dalam Industri Pengiklanan
Digital. DMZ adalah sebuah syarikat Pengiklanan Digital yang terbesar di
Asia. Senarai pelanggan adalah terdiri daripada syarikat-syarikat korporat
seperti KFC,Mc Donald,GIANT,Tesco,SAMSUNG,ACER ,MAC
Apple,Montblanc,HTC,BMW,Toyota,Proton dll

 Konsep yang diperkenalkan melalui DSG Network adalah sungguh unik kerana
ianya adalah kombinasi Pengiklanan Digital & Network Marketing/MLM. DMZ
selalunya menerima tempahan Papan Pengiklanan Digital daripada
syarikat-syarikat korporat. Papan Iklan ini diletakkan di tempat tumpuan
orang ramai seperti dishopping complex, dll. Bayaran yang diterima adalah
amat tinggi mencecah berjuta ringgit dan ada sesetengah syarikat-syarikat
korporat ini membayar 50% dengan Tunai dan selebihnya 50% dengan
produk/baucer tunai kepada Syarikat DMZ.

 Oleh itu DMZ mempunyai lambakan stok Baucer Tunai dari KFC,Mc
Donald,Pizza-Hut,Watson dan produk-produk seperti LCD TV,handphone,Laptop
pelbagai jenama dikenali seperti SAMSUNG,ACER,HTC untuk menghabiskan
stok-stok ini maka saluran yang bertepatan ialah melalui DSG Network Sdn
Bhd.

Adakah Anda Tahu Yang Anda Antara Yang Terawal ???


klik: http://www.dsg2u.com/?id=team1dsg

klik: http://www.dsg2u.com/?id=team1dsg

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to free-malaysia-classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
free-malaysia-classified+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/free-malaysia-classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke