<http://www.dapatwang.com/?id=amelyn%20>
*Maaf kalau mesej saya mengganggu kawan2*
Nak dapat duit amat mudah, klik je...
Dah masyuk RM0.30...
Betul... anda dibayar untuk setiap klik link anda,
Kenapa? Tak percaya?
Ada lagi, bonus RM25.00 setiap penyertaan baru.
Memang tak masuk akal....
Kalau masih tak percaya cuba klik...
disini 
<http://www.dapatwang.com/?id=amelyn%20><http://www.dapatwang.com/?id=amelyn%20>
<http://www.dapatwang.com/?id=Amelyn>
http://www.dapatwang.com/?id=Amelyn

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to free-malaysia-classified@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to 
free-malaysia-classified+unsubscr...@googlegroups.com
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/free-malaysia-classified?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke