Kajian menunjukkan lebih 95% pengguna internet hanya menghabiskan modal
mereka dengan menyertai program di internet...

 Apakah Program Yang Anda Sertai Boleh Menjana Pendapatan?

Kebanyakkan program di internet memberikan kata-kata manis untuk membantu
masalah kewangan anda dan kemudian mengajak anda melabur dan menjanjikan
pulangan lumayan. Biasanya semua akan menggunakan sistem affiliates (laman
replika promosi) dan mengatakan ia semudah ABC. Adakah ia sebenarnya memang
mudah?

Tahukan anda sebenarnya tidak ada benda didunia ini berlaku secara 100%
automatik dan anda hanya tunggu wang masuk tanpa usaha gigih.
Sebenarnya untuk menjana pendapatan di internet sama seperti anda berniaga
di dunia nyata, anda mesti mempunyai produk yang baik atau plan pemasaran
yang memuaskan. Program 'money-game' dengan cara mengambil wang orang bawah
untuk orang atas adalah bukan satu bentuk peniagaan dan ianya haram (rujuk
web jakim @ zaharuddin.net), dan program yang menjual produk yang diketahui
tidak berkesan (hanya untuk dapat lesen perniagaan) boleh menyebabkan
lambakan produk. Peserta hanya ingin wang dari network dan menyebabkan
kemudiannya produk dijual dengan harga murah, menyebabkan orang atas kaya
dan yang bawah gagal.

Pihak kami telah 5 tahun mengkaji senario ini dan ingin mengajak anda
bersikap prihatin sebelum menyertai apa-apa program kerana untuk bersama
dengan 5% orang yang berjaya. Oleh itu kita hendaklah mengkaji produk atau
servis, pelan pemasaran dan adakah ia menepati kehendak semasa.

Dalam pencarian ini setakat ini produk dan pelan pemasaran dibawah telah
terbukti berjaya di luar negara, dan walaupun masih baru di Malaysia kita
pasti ia akan menjadi antara 5% untuk kita mencapai kejayaan. Dengan produk
dan pelan pemasaran yang terbaik setakat ini, InsyaAllah kita akan mencapai
kejayaan... Sila layari web dibawah:

http://www.noni-b-swan.com/index.php?ref=hamdi
http://www.noni-b-swan.com/index.php?ref=mengkudu
http://www.noni-b-swan.com/index.php?ref=penyulawa

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Free 
Malaysia Classified" group.
To post to this group, send email to free-malaysia-classif...@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to 
free-malaysia-classified+unsubscr...@googlegroups.com.
For more options, visit this group at 
http://groups.google.com/group/free-malaysia-classified?hl=en.


Kirim email ke