...
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  -DBTHIDCONTROL=1 
-I/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidcontrol/../bthidd -std=gnu99  
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidcontrol/bthidcontrol.c 
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidcontrol/hid.c lexer.c parser.c 
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidcontrol/sdp.c
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- atm_tree.c ---
cat 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_atm/../../../../contrib/ngatm/snmp_atm/atm_tree.def
 /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_atm/atm_freebsd.def | gensnmptree -p atm_
--- atm_oid.h ---
cat 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_atm/../../../../contrib/ngatm/snmp_atm/atm_tree.def
 /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_atm/atm_freebsd.def | gensnmptree -e 
begemotAtm > atm_oid.h
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  
-I/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_atm/../../../../contrib/ngatm/snmp_atm 
-I. -std=gnu99  
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_atm/../../../../contrib/ngatm/snmp_atm/snmp_atm.c
 /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_atm/atm_sys.c atm_tree.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_keylogout ---
===> usr.bin/keylogout (depend)
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  
/usr/src/usr.bin/keylogout/keylogout.c
echo keylogout: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- depend_subdir_killall ---
===> usr.bin/killall (depend)
--- usr.sbin.depend__D ---
===> usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge (depend)
--- usr.bin.depend__D ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  
/usr/src/usr.bin/killall/killall.c
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_bluetooth ---
echo bthidcontrol: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libbluetooth.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libsdp.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libusbhid.a >> .depend
===> usr.sbin/bluetooth/bthidd (depend)
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- bridge_tree.c ---
cat /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_tree.def | gensnmptree 
-p bridge_
--- bridge_oid.h ---
cat /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_tree.def | gensnmptree 
-e dot1dBridge newRoot topologyChange begemotBridgeNewRoot 
begemotBridgeTopologyChange begemotBridgeBaseName > bridge_oid.h
--- depend_subdir_bluetooth ---
--- lexer.c ---
lex -olexer.c /usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/lexer.l
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  -DSNMPTREE_TYPES -I. -std=gnu99  
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_snmp.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_if.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_port.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_addrs.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_pf.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_bridge/bridge_sys.c bridge_tree.c
--- depend_subdir_bluetooth ---
--- parser.c ---
yacc -d -o parser.c /usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/parser.y
--- usr.bin.depend__D ---
echo killall: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libjail.a >> .depend
--- depend_subdir_ktrace ---
--- usr.sbin.depend__D ---
--- .depend ---
--- usr.bin.depend__D ---
===> usr.bin/ktrace (depend)
--- usr.sbin.depend__D ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  -I/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd 
-std=gnu99  /usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/bthidd.c 
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/client.c 
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/hid.c 
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/kbd.c lexer.c parser.c 
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/server.c 
/usr/src/usr.sbin/bluetooth/bthidd/session.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.bin/ktrace/ktrace.c 
/usr/src/usr.bin/ktrace/subr.c
echo ktrace: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_btxld ---
===> usr.sbin/btxld (depend)
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.sbin/btxld/btxld.c 
/usr/src/usr.sbin/btxld/elfh.c
--- depend_subdir_bsnmpd ---
===> usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast (depend)
--- hast_tree.c ---
cat /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/hast_tree.def | gensnmptree -p 
hast_
--- depend_subdir_btxld ---
echo btxld: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_ktrdump ---
===> usr.bin/ktrdump (depend)
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- parse.c ---
yacc -d -v 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/parse.y
cp y.tab.c parse.c
--- token.c ---
lex -otoken.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/token.l
--- depend_subdir_bluetooth ---
echo bthidd: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libbluetooth.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libusbhid.a >> .depend
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- hast_oid.h ---
cat /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/hast_tree.def | gensnmptree -e 
begemotHast > hast_oid.h
--- depend_subdir_cdcontrol ---
===> usr.sbin/cdcontrol (depend)
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  
-I/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd 
-DHAVE_CAPSICUM -DINET -DINET6 -DYY_NO_UNPUT -DYY_NO_INPUT -DSNMPTREE_TYPES -I. 
-std=gnu99  
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/ebuf.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/hast_compression.c
 /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/hast_proto.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/hast_snmp.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/lzf.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/nv.c parse.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/pjdlog.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/proto.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/proto_common.c
 /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hast/../../../../sbin/hastd/proto_uds.c 
token.c hast_tree.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  
/usr/src/usr.bin/ktrdump/ktrdump.c
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_cdcontrol ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  
/usr/src/usr.sbin/cdcontrol/cdcontrol.c
--- usr.bin.depend__D ---
echo ktrdump: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libkvm.a >> .depend
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_chkgrp ---
===> usr.sbin/chkgrp (depend)
--- depend_subdir_cdcontrol ---
echo cdcontrol: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libedit.a >> .depend
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_lam ---
===> usr.bin/lam (depend)
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_chkgrp ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.sbin/chkgrp/chkgrp.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.bin/lam/lam.c
--- usr.sbin.depend__D ---
echo chkgrp: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_last ---
===> usr.bin/last (depend)
--- depend_subdir_lam ---
echo lam: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_chown ---
===> usr.sbin/chown (depend)
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_last ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.bin/last/last.c
--- usr.sbin.depend__D ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.sbin/chown/chown.c
echo chown: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_lastcomm ---
===> usr.bin/lastcomm (depend)
--- depend_subdir_last ---
echo last: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_chroot ---
===> usr.sbin/chroot (depend)
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_lastcomm ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  
/usr/src/usr.bin/lastcomm/lastcomm.c /usr/src/usr.bin/lastcomm/readrec.c
--- usr.sbin.depend__D ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.sbin/chroot/chroot.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_kdump ---
--- ioctl.c ---
<stdin>:1:10: fatal error: 'cam/cam_compat.h' file not found
#include <cam/cam_compat.h>
     ^
1 error generated.
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  -I/usr/src/usr.bin/kdump/../ktrace 
-I/usr/src/usr.bin/kdump -I/usr/src/usr.bin/kdump/../.. -I. -DHAVE_LIBCAPSICUM 
-DPF -std=gnu99  kdump_subr.c /usr/src/usr.bin/kdump/kdump.c ioctl.c 
/usr/src/usr.bin/kdump/../ktrace/subr.c
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_bsnmpd ---
echo snmp_hast.so.6: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libutil.a >> .depend
===> usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres (depend)
--- depend_subdir_chroot ---
echo chroot: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_ldd ---
===> usr.bin/ldd (depend)
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- hostres_tree.c ---
cat /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_tree.def | 
gensnmptree -p hostres_
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_lastcomm ---
echo lastcomm: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_ckdist ---
===> usr.sbin/ckdist (depend)
--- depend_subdir_bsnmpd ---
--- hostres_oid.h ---
cat /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_tree.def | 
gensnmptree -e host hrStorageOther hrStorageRam hrStorageVirtualMemory 
hrStorageFixedDisk hrStorageRemovableDisk hrStorageFloppyDisk 
hrStorageCompactDisc hrStorageRamDisk hrStorageFlashMemory 
hrStorageNetworkDisk hrDeviceOther hrDeviceUnknown hrDeviceProcessor 
hrDeviceNetwork hrDevicePrinter hrDeviceDiskStorage hrDeviceVideo 
hrDeviceAudio hrDeviceCoprocessor hrDeviceKeyboard hrDeviceModem 
hrDeviceParallelPort hrDevicePointing hrDeviceSerialPort hrDeviceTape 
hrDeviceClock hrDeviceVolatileMemory hrDeviceNonVolatileMemory hrFSOther 
hrFSUnknown hrFSBerkeleyFFS hrFSSys5FS hrFSFat hrFSHPFS hrFSHFS hrFSMFS 
hrFSNTFS hrFSVNode hrFSJournaled hrFSiso9660 hrFSRockRidge hrFSNFS hrFSNetware 
hrFSAFS hrFSDFS hrFSAppleshare hrFSRFS hrFSDGCFS hrFSBFS hrFSFAT32 
hrFSLinuxExt2 > hostres_oid.h
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_ldd ---
--- .depend ---
--- usr.sbin.depend__D ---
--- .depend ---
--- usr.bin.depend__D ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  /usr/src/usr.bin/ldd/ldd.c
--- usr.sbin.depend__D ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  -DNDEBUG 
-I/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/../../../lpr/common_source -I. 
-std=gnu99  /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_begemot.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_device_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_diskstorage_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_fs_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_network_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_partition_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_printer_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_processor_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_scalars.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_snmp.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_storage_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_swinstalled_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/hostres_swr
 un_tbl.c 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/../../../lpr/common_source/printcap.c
 hostres_tree.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_kdump ---
/usr/src/usr.bin/kdump/kdump.c:153:10: fatal error: 'linux_syscalls.c' file not 
found
#include <linux_syscalls.c>
     ^
1 error generated.
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_ckdist ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  
/usr/src/usr.sbin/ckdist/ckdist.c 
/usr/src/usr.sbin/ckdist/../../usr.bin/cksum/crc.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_ldd ---
echo ldd: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a >> .depend
--- usr.sbin.depend__D ---
--- depend_subdir_clear_locks ---
===> usr.sbin/clear_locks (depend)
--- depend_subdir_ckdist ---
echo ckdist: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libmd.a >> .depend
--- depend_subdir_config ---
===> usr.sbin/config (depend)
--- depend_subdir_clear_locks ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a   -std=gnu99  
/usr/src/usr.sbin/clear_locks/clear_locks.c
--- depend_subdir_config ---
--- config.c ---
yacc -d /usr/src/usr.sbin/config/config.y
cp y.tab.c config.c
--- lang.c ---
lex -olang.c /usr/src/usr.sbin/config/lang.l
--- depend_subdir_clear_locks ---
echo clear_locks: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/librpcsvc.a >> .depend
--- depend_subdir_config ---
--- kernconf.c ---
file2c 'char kernconfstr[] = {' ',0};' < /usr/src/usr.sbin/config/kernconf.tmpl 
> kernconf.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_leave ---
===> usr.bin/leave (depend)
--- usr.sbin.depend__D ---
--- .depend ---
rm -f .depend
CC='cc ' mkdep -f .depend -a  -I. -I/usr/src/usr.sbin/config -std=gnu99  
config.c /usr/src/usr.sbin/config/main.c lang.c 
/usr/src/usr.sbin/config/mkmakefile.c /usr/src/usr.sbin/config/mkheaders.c 
/usr/src/usr.sbin/config/mkoptions.c kernconf.c
--- usr.bin.depend__D ---
--- depend_subdir_kdump ---
mkdep: compile failed
*** [.depend] Error code 1

make[4]: stopped in /usr/src/usr.bin/kdump
.CURDIR='/usr/src/usr.bin/kdump'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.bin/kdump'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.bin/kdump/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.prog.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk /usr/src/usr.bin/kdump/../Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.nls.mk /usr/src/share/mk/bsd.files.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.incs.mk /usr/src/share/mk/bsd.links.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.man.mk /usr/src/share/mk/bsd.dep.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.obj.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.sys.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.bin/kdump /usr/src/usr.bin/kdump/../ktrace'
1 error

make[4]: stopped in /usr/src/usr.bin/kdump
.CURDIR='/usr/src/usr.bin/kdump'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.bin/kdump'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.bin/kdump/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.prog.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk /usr/src/usr.bin/kdump/../Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.nls.mk /usr/src/share/mk/bsd.files.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.incs.mk /usr/src/share/mk/bsd.links.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.man.mk /usr/src/share/mk/bsd.dep.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.obj.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.sys.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.bin/kdump /usr/src/usr.bin/kdump/../ktrace'
*** [depend_subdir_kdump] Error code 2

make[3]: stopped in /usr/src/usr.bin
.CURDIR='/usr/src/usr.bin'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.bin'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.bin/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/usr.bin/Makefile.amd64 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.bin'
--- depend_subdir_leave ---
A failure has been detected in another branch of the parallel make

make[4]: stopped in /usr/src/usr.bin/leave
.CURDIR='/usr/src/usr.bin/leave'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.bin/leave'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.bin/leave/Makefile 
/usr/src/share/mk/bsd.prog.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/usr.bin/leave/../Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.nls.mk /usr/src/share/mk/bsd.files.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.incs.mk /usr/src/share/mk/bsd.links.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.man.mk /usr/src/share/mk/bsd.dep.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.obj.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.sys.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.bin/leave'
*** [depend_subdir_leave] Error code 2

make[3]: stopped in /usr/src/usr.bin
.CURDIR='/usr/src/usr.bin'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.bin'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.bin/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/usr.bin/Makefile.amd64 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.bin'
2 errors

make[3]: stopped in /usr/src/usr.bin
.CURDIR='/usr/src/usr.bin'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.bin'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.bin/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/usr.bin/Makefile.amd64 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.bin'
*** [usr.bin.depend__D] Error code 2

make[2]: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src'
.TARGETS='par-depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/Makefile.inc1 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.init.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src'
--- usr.sbin.depend__D ---
echo config: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libc.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libl.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libsbuf.a >> .depend
A failure has been detected in another branch of the parallel make

make[4]: stopped in /usr/src/usr.sbin/config
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin/config'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin/config'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.sbin/config/Makefile 
/usr/src/share/mk/bsd.prog.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/usr.sbin/config/../Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.nls.mk /usr/src/share/mk/bsd.files.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.incs.mk /usr/src/share/mk/bsd.links.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.man.mk /usr/src/share/mk/bsd.dep.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.obj.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.sys.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin/config'
*** [depend_subdir_config] Error code 2

make[3]: stopped in /usr/src/usr.sbin
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.sbin/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/usr.sbin/Makefile.amd64 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin'
--- depend_subdir_bsnmpd ---
echo snmp_hostres.so.6: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libkvm.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libdevinfo.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libm.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libgeom.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libmemstat.a >> .depend
A failure has been detected in another branch of the parallel make

make[6]: stopped in /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/Makefile 
/usr/src/share/mk/bsd.snmpmod.mk /usr/src/share/mk/bsd.lib.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.init.mk /usr/src/share/mk/bsd.opts.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk /usr/src/share/mk/src.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.own.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/../Makefile.inc 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/../../Makefile.inc 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/../../../Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.symver.mk /usr/src/share/mk/bsd.nls.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.files.mk /usr/src/share/mk/bsd.incs.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.links.mk /usr/src/share/mk/bsd.man.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.dep.mk /usr/src/share/mk/bsd.obj.mk /u
 sr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.sys.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/snmp_hostres/../../../lpr/common_source'
*** [_sub.depend] Error code 2

make[5]: stopped in /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/Makefile /usr/src/share/mk/src.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.own.mk /usr/src/share/mk/bsd.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/share/mk/bsd.prog.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.init.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/../Makefile.inc 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/../../Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.nls.mk /usr/src/share/mk/bsd.files.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.incs.mk /usr/src/share/mk/bsd.links.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.man.mk /usr/src/share/mk/bsd.dep.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.obj.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.sys.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/../../../contrib/bsnmp/snmpd'
1 error

make[5]: stopped in /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/Makefile /usr/src/share/mk/src.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.own.mk /usr/src/share/mk/bsd.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/share/mk/bsd.prog.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.init.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/../Makefile.inc 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/../../Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.nls.mk /usr/src/share/mk/bsd.files.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.incs.mk /usr/src/share/mk/bsd.links.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.man.mk /usr/src/share/mk/bsd.dep.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.obj.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.sys.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules 
/usr/src/usr.sbin/bsnmpd/modules/../../../contrib/bsnmp/snmpd'
*** [_sub.depend] Error code 2

make[4]: stopped in /usr/src/usr.sbin/bsnmpd
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin/bsnmpd'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin/bsnmpd'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/Makefile 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/../Makefile.inc'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin/bsnmpd'
1 error

make[4]: stopped in /usr/src/usr.sbin/bsnmpd
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin/bsnmpd'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin/bsnmpd'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/Makefile 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/usr.sbin/bsnmpd/../Makefile.inc'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin/bsnmpd'
*** [depend_subdir_bsnmpd] Error code 2

make[3]: stopped in /usr/src/usr.sbin
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.sbin/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/usr.sbin/Makefile.amd64 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin'
2 errors

make[3]: stopped in /usr/src/usr.sbin
.CURDIR='/usr/src/usr.sbin'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/usr.sbin'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/usr.sbin/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/usr.sbin/Makefile.amd64 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/usr.sbin'
*** [usr.sbin.depend__D] Error code 2

make[2]: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src'
.TARGETS='par-depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/Makefile.inc1 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.init.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src'
--- lib.depend__D ---
echo libc.so.7: /media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libcompiler_rt.a 
/media/da0s1/obj/usr/src/tmp/usr/lib/libssp_nonshared.a >> .depend
A failure has been detected in another branch of the parallel make

make[4]: stopped in /usr/src/lib/libc
.CURDIR='/usr/src/lib/libc'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/lib/libc'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/lib/libc/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/lib/libc/amd64/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/db/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/db/btree/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/db/db/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/db/hash/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/db/man/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/db/mpool/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/db/recno/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/compat-43/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/gdtoa/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/gen/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/amd64/gen/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/gmon/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/iconv/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/../libc_nonshared/Makefile.iconv 
/usr/src/lib/libc/inet/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/isc/Makefile.inc /us
 r/src/lib/libc/locale/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/md/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/nameser/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/net/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/nls/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/posix1e/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/regex/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/resolv/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/stdio/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/stdlib/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/amd64/stdlib/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/stdlib/jemalloc/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/stdtime/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/string/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/amd64/string/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/sys/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/../../sys/sys/syscall.mk 
/usr/src/lib/libc/amd64/sys/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/rpc/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/uuid/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/xdr/Makefile.inc 
/usr/src/lib/libc/yp/Makefile.inc /usr/src/lib/libc/capability/Makefile.inc 
/usr/src/share/mk/bsd.lib.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk /usr/src/lib/libc/../Makef
 ile.inc /usr/src/share/mk/bsd.libnames.mk /usr/src/share/mk/src.libnames.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.symver.mk /usr/src/share/mk/bsd.nls.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.files.mk /usr/src/share/mk/bsd.incs.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.links.mk /usr/src/share/mk/bsd.man.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.dep.mk /usr/src/share/mk/bsd.obj.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.sys.mk 
/media/da0s1/obj/usr/src/lib/libc/.depend'
.PATH='. /usr/src/lib/libc /usr/src/lib/libc/db/btree /usr/src/lib/libc/db/db 
/usr/src/lib/libc/db/hash /usr/src/lib/libc/db/man /usr/src/lib/libc/db/mpool 
/usr/src/lib/libc/db/recno /usr/src/lib/libc/compat-43 /usr/src/lib/libc/gdtoa 
/usr/src/lib/libc/amd64/gen /usr/src/lib/libc/gen 
/usr/src/lib/libc/../../contrib/libc-pwcache 
/usr/src/lib/libc/../../contrib/libc-vis /usr/src/lib/libc/gmon 
/usr/src/lib/libc/iconv /usr/src/lib/libc/inet /usr/src/lib/libc/isc 
/usr/src/lib/libc/locale /usr/src/lib/libc/../libmd /usr/src/lib/libc/nameser 
/usr/src/lib/libc/net /usr/src/lib/libc/nls /usr/src/lib/libc/posix1e 
/usr/src/lib/libc/regex /usr/src/lib/libc/resolv /usr/src/lib/libc/stdio 
/usr/src/lib/libc/amd64/stdlib /usr/src/lib/libc/stdlib 
/usr/src/lib/libc/stdlib/jemalloc /usr/src/lib/libc/stdtime 
/usr/src/lib/libc/../../contrib/tzcode/stdtime /usr/src/lib/libc/amd64/string 
/usr/src/lib/libc/string /usr/src/lib/libc/../../sys/libkern 
/usr/src/lib/libc/amd64/sys /usr/src/lib/libc/sys /usr/src/
 lib/libc/rpc /usr/src/lib/libc/. /usr/src/lib/libc/uuid /usr/src/lib/libc/xdr 
/usr/src/lib/libc/yp /usr/src/lib/libc/../../sys/kern 
/usr/src/lib/libc/capability'
*** [depend_subdir_libc] Error code 2

make[3]: stopped in /usr/src/lib
.CURDIR='/usr/src/lib'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/lib'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/lib/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/lib'
1 error

make[3]: stopped in /usr/src/lib
.CURDIR='/usr/src/lib'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/lib'
.TARGETS='depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/lib/Makefile 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src/lib'
*** [lib.depend__D] Error code 2

make[2]: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src'
.TARGETS='par-depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/Makefile.inc1 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.init.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src'
3 errors

make[2]: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/media/da0s1/obj/usr/src'
.TARGETS='par-depend'
DESTDIR='/media/da0s1/obj/usr/src/tmp'
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk /usr/src/Makefile.inc1 
/usr/src/share/mk/src.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.own.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.opts.mk /usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk /usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.init.mk /usr/src/share/mk/local.init.mk'
.PATH='. /usr/src'
*** [_depend] Error code 2

make[1]: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/usr/src'
.TARGETS='buildworld'
DESTDIR=''
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk Makefile.inc1 share/mk/src.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.own.mk /usr/src/share/mk/bsd.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk /usr/src/share/mk/src.opts.mk'
.PATH='. /usr/src'
1 error

make[1]: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/usr/src'
.TARGETS='buildworld'
DESTDIR=''
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
.MAKE.MAKEFILES='/usr/src/share/mk/sys.mk /usr/src/share/mk/bsd.mkopt.mk 
/etc/make.conf /usr/src/share/mk/local.sys.mk /usr/src/share/mk/src.sys.mk 
/etc/src.conf /usr/src/share/mk/bsd.cpu.mk Makefile.inc1 share/mk/src.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.own.mk /usr/src/share/mk/bsd.opts.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.compiler.mk /usr/src/share/mk/bsd.arch.inc.mk 
/usr/src/share/mk/bsd.subdir.mk /usr/src/share/mk/bsd.init.mk 
/usr/src/share/mk/local.init.mk /usr/src/share/mk/src.opts.mk'
.PATH='. /usr/src'
*** [buildworld] Error code 2

make: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/usr/src'
.TARGETS='buildworld kernel'
DESTDIR=''
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
1 error

make: stopped in /usr/src
.CURDIR='/usr/src'
.MAKE='make'
.OBJDIR='/usr/src'
.TARGETS='buildworld kernel'
DESTDIR=''
LD_LIBRARY_PATH=''
MACHINE='amd64'
MACHINE_ARCH='amd64'
MAKEOBJDIRPREFIX='/media/da0s1/obj'
MAKESYSPATH=''
MAKE_VERSION='20150606'
SRCTOP='/usr/src'
OBJTOP=''
root@nonamehost:/usr/src # 
_______________________________________________
freebsd-current@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-current
To unsubscribe, send any mail to "freebsd-current-unsubscr...@freebsd.org"

Reply via email to