Hi ,

I have question about mmap and /dev/mem in the FreeBSD 11. We found, that ours 
applications does not work correct in the 11 - there is a problem with mapping 
physical memory via mmap and /dev/mem device - we are receiving "Permission 
Denied" error. Is there any important change in the new version, that prohibits 
this operation, or it is just a bug in the OS or App?

Regards,
Patryk
--------------------------------------------------------------------

Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Slowackiego 173 | 80-298 Gdansk | Sad Rejonowy Gdansk Polnoc | VII Wydzial 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | 
Kapital zakladowy 200.000 PLN.

Ta wiadomosc wraz z zalacznikami jest przeznaczona dla okreslonego adresata i 
moze zawierac informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej 
wiadomosci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwale jej usuniecie; 
jakiekolwiek
przegladanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole 
use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please 
contact the sender and delete all copies; any review or distribution by
others is strictly prohibited.
_______________________________________________
freebsd-current@freebsd.org mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-current
To unsubscribe, send any mail to "freebsd-current-unsubscr...@freebsd.org"

Reply via email to