See <https://jenkins.FreeBSD.org/job/FreeBSD_HEAD_sparc64/305/>

------------------------------------------
[...truncated 629 lines...]
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devascii ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devascii (obj)
--- _bootstrap-tools-usr.bin/fortune/strfile ---
--- strfile.full ---
cc -O2 -pipe -g -std=gnu99 -Qunused-arguments 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/include
 -static 
-L/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/lib
 -o strfile.full strfile.o -legacy
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devascii
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devascii
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devcp1047 ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devcp1047 (obj)
--- _bootstrap-tools-kerberos5/tools/make-roken ---
--- make-roken.debug ---
objcopy --only-keep-debug make-roken.full make-roken.debug
--- make-roken ---
objcopy --strip-debug --add-gnu-debuglink=make-roken.debug make-roken.full 
make-roken
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devcp1047
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devcp1047
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devdvi ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devdvi (obj)
--- _bootstrap-tools-kerberos5/tools/make-roken ---
--- _proginstall ---
sh /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tools/install.sh -s -o root -g 
wheel -m 555  make-roken 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/bin/make-roken
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj ---
--- _bootstrap-tools-usr.bin/fortune/strfile ---
--- strfile.debug ---
objcopy --only-keep-debug strfile.full strfile.debug
--- _bootstrap-tools-kerberos5/tools/make-roken ---
sh /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tools/install.sh -o root -g 
wheel -m 444 make-roken.debug 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/lib/debug/usr/bin/make-roken.debug
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devdvi
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devdvi
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devhtml ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devhtml (obj)
--- _bootstrap-tools-usr.bin/fortune/strfile ---
--- strfile ---
objcopy --strip-debug --add-gnu-debuglink=strfile.debug strfile.full strfile
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/man ---
===> gnu/usr.bin/groff/man (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devhtml
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devhtml
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/man ---
--- obj ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devkoi8-r ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devkoi8-r (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/man ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/man
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/man
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/gperf ---
--- keyword-list.o ---
c++ -O2 -pipe -g -MD -MF.depend.keyword-list.o -MTkeyword-list.o 
-Qunused-arguments 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/include
 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf/../../../contrib/gperf/lib
 -I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf 
-Wno-c++11-extensions -c 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf/../../../contrib/gperf/src/keyword-list.cc
 -o keyword-list.o
--- _bootstrap-tools-usr.bin/fortune/strfile ---
--- _proginstall ---
sh /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tools/install.sh -s -o root -g 
wheel -m 555  strfile 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/bin/strfile
sh /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tools/install.sh -o root -g 
wheel -m 444 strfile.debug 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/lib/debug/usr/bin/strfile.debug
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devlatin1 ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devlatin1 (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devkoi8-r ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devkoi8-r
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devkoi8-r
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
===> gnu/usr.bin/groff/src (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/libs ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/libs (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devlatin1 ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devlatin1
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devlatin1
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devlbp ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devlbp (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/libs/libgroff ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/libs/libgroff (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/libs/libdriver ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/libs/libdriver (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devlbp
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devlbp
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devlj4 ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devlj4 (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/libs/libgroff ---
--- obj ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/libs/libdriver ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/libs/libdriver
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/libs/libdriver
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/libs/libgroff ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/libs/libgroff
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/libs/libgroff
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devps ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devps (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/libs/libbib ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/libs/libbib (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devlj4 ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devlj4
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devlj4
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/gperf ---
--- keyword.o ---
c++ -O2 -pipe -g -MD -MF.depend.keyword.o -MTkeyword.o -Qunused-arguments 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/include
 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf/../../../contrib/gperf/lib
 -I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf 
-Wno-c++11-extensions -c 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf/../../../contrib/gperf/src/keyword.cc
 -o keyword.o
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
--- obj ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devps ---
--- obj ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/libs/libbib
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/libs/libbib
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devps
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devps
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font/devutf8 ---
===> gnu/usr.bin/groff/font/devutf8 (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/devices ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/devices (obj)
--- _bootstrap-tools-kerberos5/lib/libroken ---
===> kerberos5/lib/libroken (obj,all,install)
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/devices/grodvi ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/devices/grodvi (obj)
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/font ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devutf8
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/font/devutf8
--- _bootstrap-tools-usr.bin/soelim ---
===> usr.bin/soelim (obj,all,install)
--- _bootstrap-tools-kerberos5/lib/libroken ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/kerberos5/lib/libroken
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/kerberos5/lib/libroken
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices/grodvi
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices/grodvi
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/devices/grohtml ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/devices/grohtml (obj)
--- _bootstrap-tools-usr.bin/soelim ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/usr.bin/soelim
 created for /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/usr.bin/soelim
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/gperf ---
--- main.o ---
c++ -O2 -pipe -g -MD -MF.depend.main.o -MTmain.o -Qunused-arguments 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/include
 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf/../../../contrib/gperf/lib
 -I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf 
-Wno-c++11-extensions -c 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf/../../../contrib/gperf/src/main.cc
 -o main.o
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices/grohtml
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices/grohtml
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolbp ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolbp (obj)
--- _bootstrap-tools-kerberos5/lib/libroken ---
--- roken.h ---
make-roken > roken.h
--- _bootstrap-tools-usr.bin/soelim ---
--- .depend ---
echo soelim.full: /usr/lib/libc.a 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/lib/libegacy.a
 >> .depend
--- _bootstrap-tools-kerberos5/lib/libroken ---
--- base64.o ---
cc -O2 -pipe 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/kerberos5/lib/libroken/../../../crypto/heimdal/lib/roken
 -I. -DHAVE_CONFIG_H 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/kerberos5/lib/libroken/../../include
 -MD -MF.depend.base64.o -MTbase64.o -std=gnu99 -Qunused-arguments 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/include
 -c 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/kerberos5/lib/libroken/../../../crypto/heimdal/lib/roken/base64.c
 -o base64.o
--- _bootstrap-tools-usr.bin/soelim ---
--- soelim.o ---
cc -O2 -pipe -g -MD -MF.depend.soelim.o -MTsoelim.o -std=gnu99 
-Qunused-arguments 
-I/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/legacy/usr/include
 -c /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/usr.bin/soelim/soelim.c -o 
soelim.o
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
--- obj ---
--- _bootstrap-tools-usr.bin/soelim ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/usr.bin/soelim/soelim.c:30:10: fatal 
error: 'sys/capsicum.h' file not found
#include <sys/capsicum.h>
     ^
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/obj/sparc64.sparc64/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/tmp/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolbp
 created for 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolbp
--- obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolj4 ---
===> gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolj4 (obj)
--- _bootstrap-tools-usr.bin/soelim ---
1 error generated.
*** [soelim.o] Error code 1

bmake[3]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/usr.bin/soelim
1 error

bmake[3]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/usr.bin/soelim
*** [_bootstrap-tools-usr.bin/soelim] Error code 2

bmake[2]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff ---
A failure has been detected in another branch of the parallel make

bmake[6]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolj4
*** [obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/devices/grolj4] Error code 2

bmake[5]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices
1 error

bmake[5]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src/devices
*** [obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src/devices] Error code 2

bmake[4]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src
1 error

bmake[4]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff/src
*** [obj_subdir_gnu/usr.bin/groff/src] Error code 2

bmake[3]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff
1 error

bmake[3]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/groff
*** [_bootstrap-tools-gnu/usr.bin/groff] Error code 2

bmake[2]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
--- _bootstrap-tools-kerberos5/lib/libroken ---
A failure has been detected in another branch of the parallel make

bmake[3]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/kerberos5/lib/libroken
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/gperf ---
A failure has been detected in another branch of the parallel make

bmake[3]: stopped in 
/builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src/gnu/usr.bin/gperf
--- _bootstrap-tools-kerberos5/lib/libroken ---
*** [_bootstrap-tools-kerberos5/lib/libroken] Error code 2

bmake[2]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
--- _bootstrap-tools-gnu/usr.bin/gperf ---
*** [_bootstrap-tools-gnu/usr.bin/gperf] Error code 2

bmake[2]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
4 errors

bmake[2]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
*** [_bootstrap-tools] Error code 2

bmake[1]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
1 error

bmake[1]: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
*** [buildworld] Error code 2

make: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
1 error

make: stopped in /builds/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64/src
[Pipeline] }
[Pipeline] // withEnv
[Pipeline] }
[Pipeline] // dir
[Pipeline] }
[Pipeline] // node
[Pipeline] node
Running on master in /usr/local/jenkins/workspace/FreeBSD_HEAD_sparc64
[Pipeline] {
[Pipeline] step
_______________________________________________
freebsd-current@freebsd.org mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-current
To unsubscribe, send any mail to "freebsd-current-unsubscr...@freebsd.org"

Reply via email to