Uwaga Wirus!         

Z przykroscia informujemy, iz w twojej poczcie 
od "[EMAIL PROTECTED]" zostal wykryty wirus:

'W32/Klez-E'
 
 Zawirusowany email zostal zatrzymany!
 
 Jesli chcesz otrzymac owa korespondencje to prosmy o wyslanie
 emaila na adres: [EMAIL PROTECTED]
 z tematem:
 virus-20020130-8727 WYSLIJ  (poczta zostanie przeslana wraz z wirusem)
 virus-20020130-8727 OCZYSC  (poczta zostanie oczyszczona i przeslana)  


To Unsubscribe: send mail to [EMAIL PROTECTED]
with "unsubscribe freebsd-current" in the body of the message

Reply via email to