L.s.
 
Onder single dertigers is "speeddating" een trend. Het snelle daten is een vrolijke en 
spannende manier om in korte tijd veel mensen te ontmoeten. First Seconds organiseert 
deze vorm van kennismaken voor alleenstaanden van begin 40 tot eind 50.
 
In Hotel New York te Rotterdam op 23 februari zullen 25 dames 25 heren ontmoeten. 
Gedurende enkele minuten knopen zij een gesprekje aan, stellen wat vragen, beslissen 
of ze hun gespreksparter nog eens willen ontmoeten en gaan naar de volgende persoon. 
Aan het einde van de middag geeft men aan First Seconds door wie men leuk genoeg vindt 
voor een vervolg. Als er een 'match' is, ontvangen deelnemers de volgende dag het 
e-mailadres of telefoonnummer van de andere partij.
 
Interesse in een vrolijk en spannend middagje uit? Bezoek onze site: 
http://www.firstseconds.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
First Seconds
 


To Unsubscribe: send mail to [EMAIL PROTECTED]
with "unsubscribe freebsd-questions" in the body of the message

Reply via email to