On Fri, Jan 11, 2008 at 01:38:45PM +0100, Marcin Nowicki wrote:
> Hi,
> 
> I've a question about FreeBsd OS, 
> 
> mainly FB is 64-bit system ??

http://www.freebsd.org/platforms/

> 
> FB support up to 8GB RAM ??

Depends.

> 
>  
> 
> Regards, 
> 
>  
> 
> Marcin Nowicki
> Technical Support 
> OPTIMUS S.A
> LABORATORIUM 
> [EMAIL PROTECTED] <mailto:[EMAIL PROTECTED]> , [EMAIL PROTECTED] 
> <mailto:[EMAIL PROTECTED]> 
> 
>  
> 
> OPTIMUS S.A. z siedzibą w Warszawie
> ul. Bokserska 66 
> 02-690 Warszawa
> Tel. +48 22 375-77-00
> Fax. +48 22 375-77-10
> 
> Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
> XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
> REGON 492707333 KRS 0000006865 NIP 734-28-67-148
> Kapitał zakładowy: 9 384 108,00 zł - opłacony w całości

HTH,
Yuri
_______________________________________________
freebsd-questions@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to "[EMAIL PROTECTED]"

Reply via email to