Hello

I wish to use freebsd7.2 as an antivirus gateway.

is there any document about that?
Could you give an advice ?

Thanks
Bu elektronik posta ve varsa ekleri tamamen gizli ve gönderilen kişiler 
listesine özeldir. Eğer adınız gönderilen kişiler listesinde yer almıyorsa, 
lütfen derhal gönderen kişiyi bilgilendiriniz ve içeriğini herhangi başka bir 
kişiye iletmeyiniz, herhangi bir amaç için kullanmayınız, sayısal ve basılı 
ortamlar dahil olmak üzere saklamayınız ve kopyalamayınız.


This e-mail and attachments, if any, may contain confidential and/or 
proprietary information. Please be advised that the unauthorized use or 
disclosure of the information is strictly prohibited. If you are not the 
intended recipient, please notify the sender immediately by reply e-mail and 
delete all copies of this message and attachments. Thank you.
_______________________________________________
freebsd-questions@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to "freebsd-questions-unsubscr...@freebsd.org"

Reply via email to