$B>.6b4]$G$9!#(B

>From: Yoshihiko Sarumaru <sarum...@jp.freebsd.org>
>Date: Thu, 26 Feb 2009 13:16:20 +0900
>
>$B1n4]$G$9!#(B
>$B$3$s$K$A$O!#(B
>
>nsupdate $B<+BN$O(B FreeBSD 3.0 $B$+$i$"$C$?$O$:$G$9!#(B5.5 
>$B$G$O(BBIND9$B$,(B import
>$B$5$l$F(B man $B$b$A$g$C$HJQ$o$C$F$$$^$9$,!":G6a(B (BIND 9.4.3 
>$B$+$i!)(B) man page
>$B$,(B section 8 $B$+$i(B section 1 $B$K0\$C$?$_$?$$$G$9$M!#(B

$B$[$s$H$&$...@!"FbMF$b$[$H$s$IF1$8$G$9$M!"5$$,IU$-$^$;$s$G$7$?!#(B

--
($BM-(B)$B>.6b4]%3%s%T%e!<%?%(%s%8%K%"%j%s%0%5!<%S%9(B 
($BJ!2,8)BgLn>k;T(B)
        $B>.6b4](B $B?.9,(B (Nobuyuki Koganemaru)
E-Mail: n-kog...@syd.odn.ne.jp
E-Mail: kog...@jp.freebsd.org
E-Mail: kog...@koganemaru.co.jp
URL: http://www.koganemaru.co.jp

メールによる返信