Adrian, 

Here you go:

Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: no tx bufs (empty list): 0
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: no tx bufs (was busy): 0
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: aggr single packet: 148505
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: aggr single packet w/ BAW closed: 127
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: aggr non-baw packet: 2
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: aggr aggregate packet: 1109620
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: aggr single packet low hwq: 1781996
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: ath1: ath_edma_recv_proc_queue: handled npkts 128
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxbuf_alloc: nothing on rxbuf?!
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxfifo_alloc: Q1: alloc failed: 
i=106, nbufs=128?
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxbuf_alloc: nothing on rxbuf?!
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxfifo_alloc: Q1: alloc failed: 
i=0, nbufs=128?
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: ath1: ath_edma_recv_proc_queue: Q1: NULL bf?
Jan 15 12:25:04 ap01 kernel: aggr single packet RTS aggr limited: 0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: aggr sched, no work: 2346256
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 0:     0 1:     0 2:   115757 3:  
 102670 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 4:   89753 5:   79988 6:   72405 7:  
 66329 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 8:   60024 9:   54755 10:   48754 11:  
 43257 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 12:   38331 13:   33853 14:   30092 15:  
  26519 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 16:   23688 17:   20874 18:   18607 19:  
  16717 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 20:   14742 21:   13116 22:   11837 23:  
  10409 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 24:    9428 25:    8403 26:    7558 27:  
  6862 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 28:    6209 29:    5732 30:    5011 31:  
  11281 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 32:   56659 33:     0 34:     0 35:  
    0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 36:     0 ath1: ath_edma_recv_proc_queue: 
handled npkts 125
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxbuf_alloc: nothing on rxbuf?!
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxfifo_alloc: Q1: alloc failed: 
i=104, nbufs=128?
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxbuf_alloc: nothing on rxbuf?!
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxfifo_alloc: Q1: alloc failed: 
i=0, nbufs=128?
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 37:     0 38:     0 39:     0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 40:     0 41:     0 42:     0 43:  
    0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 44:     0 45:     0 46:     0 47:  
    0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 48:     0 49:     0 50:     0 51:  
    0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 52:     0 ath1: ath_edma_recv_proc_queue: 
handled npkts 128
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 53:     0 54:     0 55:     0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 56:     0 57:     0 58:     0 59:  
    0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 60:     0 61:     0 62:     0 63:  
    0 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: HW TXQ 0: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: HW TXQ 1: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: HW TXQ 2: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: HW TXQ 3: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: HW TXQ 8: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: Total TX buffers: 512; Total TX buffers busy: 0 
(512)
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: Total mgmt TX buffers: 32; Total mgmt TX buffers 
busy: 0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_recv_proc_queue: handled npkts 128
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxbuf_alloc: nothing on rxbuf?!
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxfifo_alloc: Q1: alloc failed: 
i=106, nbufs=128?
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxbuf_alloc: nothing on rxbuf?!
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: ath1: ath_edma_rxfifo_alloc: Q1: alloc failed: 
i=0, nbufs=128?
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 0: fifolen: 16/16; head=0; tail=0
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: 1: fifolen: 128/128; head=30; tail=30
Jan 15 12:25:07 ap01 kernel: Total RX buffers in free list: 368 buffers
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: no tx bufs (empty list): 0
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: no tx bufs (was busy): 0
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: aggr single packet: 151988
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: aggr single packet w/ BAW closed: 679
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: aggr non-baw packet: 7
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: aggr aggregate packet: 1337539
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: aggr single packet low hwq: 1969832
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: aggr single packet RTS aggr limited: 0
Jan 15 12:25:17 ap01 kernel: aggr sched, no work: 2652818
Jan 15 12:25:18 ap01 kernel: 0:     0 1:     0 2:   113778 3:  
 100829 
Jan 15 12:25:18 ap01 kernel: 4:   92252 
Jan 15 12:25:18 ap01 kernel: 5:   87396 6:   83138 7:   77486 
Jan 15 12:25:18 ap01 kernel: 8:   72294 9:   67195 10:   60836 11:  
 54763 
Jan 15 12:25:18 ap01 kernel: 12:   49110 13:   43732 14:   38596 15:  
  34496 
Jan 15 12:25:18 ap01 kernel: 16:   30559 
Jan 15 12:25:18 ap01 kernel: 17:   27452 18:   24477 19:   21967 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 20:   19415 21:   17382 22:   15678 ath1: 
ath_edma_recv_proc_queue: handled npkts 117
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 23:   13859 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 24:   12776 25:   11402 26:   10346 27:  
  9401 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 28:    8654 29:    7885 30:    7250 31:  
  21587 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 32:   101586 33:     0 34:     0 ath1: 
ath_edma_recv_proc_queue: handled npkts 118
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 35:     0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 36:     0 37:     0 38:     0 39:  
    0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 40:     0 41:     0 42:     0 43:  
    0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 44:     0 45:     0 46:     0 47:  
    0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 48:     0 49:     0 50:     0 51:  
    0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 52:     0 53:     0 54:     0 55:  
    0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 56:     0 57:     0 58:     0 59:  
    0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 60:     0 61:     0 62:     0 63:  
    0 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: HW TXQ 0: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: HW TXQ 1: axq_depth=0, axq_aggr_depth=1, 
axq_fifo_depth=2, holdingbf=0
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: HW TXQ 2: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: HW TXQ 3: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: HW TXQ 8: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: Total TX buffers: 405; Total TX buffers busy: 0 
(405)
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: Total mgmt TX buffers: 32; Total mgmt TX buffers 
busy: 0
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 0: fifolen: 16/16; head=0; tail=0
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: 1: fifolen: 128/128; head=121; tail=121
Jan 15 12:25:19 ap01 kernel: Total RX buffers in free list: 240 buffers
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: no tx bufs (empty list): 0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: no tx bufs (was busy): 0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: aggr single packet: 148505
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: aggr single packet w/ BAW closed: 127
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: aggr non-baw packet: 2
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: aggr aggregate packet: 1109620
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: aggr single packet low hwq: 1782007
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: aggr single packet RTS aggr limited: 0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: aggr sched, no work: 2346258
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 0:     0 1:     0 2:   115757 3:  
 102670 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 4:   89753 5:   79988 6:   72405 7:  
 66329 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 8:   60024 9:   54755 10:   48754 11:  
 43257 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 12:   38331 13:   33853 14:   30092 15:  
  26519 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 16:   23688 17:   20874 18:   18607 19:  
  16717 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: ath1: ath_edma_recv_proc_queue: handled npkts 16
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 20:   14742 21:   13116 22:   11837 23:  
  10409 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 24:    9428 25:    8403 26:    7558 27:  
  6862 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 28:    6209 29:    5732 30:    5011 31:  
  11281 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 32:   56659 33:     0 34:     0 35:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 36:     0 37:     0 38:     0 39:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 40:     0 41:     0 42:     0 43:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 44:     0 45:     0 46:     0 47:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 48:     0 49:     0 50:     0 51:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 52:     0 53:     0 54:     0 55:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 56:     0 57:     0 58:     0 59:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 60:     0 61:     0 62:     0 63:  
    0 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: HW TXQ 0: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: HW TXQ 1: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: HW TXQ 2: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: HW TXQ 3: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: HW TXQ 8: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: Total TX buffers: 512; Total TX buffers busy: 0 
(512)
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: Total mgmt TX buffers: 32; Total mgmt TX buffers 
busy: 0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 0: fifolen: 16/16; head=0; tail=0
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: 1: fifolen: 128/128; head=109; tail=109
Jan 15 12:28:03 ap01 kernel: Total RX buffers in free list: 368 buffers
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: no tx bufs (empty list): 0
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: no tx bufs (was busy): 0
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: aggr single packet: 155515
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: aggr single packet w/ BAW closed: 707
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: aggr non-baw packet: 7
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: aggr aggregate packet: 1367039
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: aggr single packet low hwq: 2006504
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: aggr single packet RTS aggr limited: 0
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: aggr sched, no work: 2708775
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: 0:     0 1:     0 2:   116194 3:  
 102879 
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: 4:   94058 5:   89168 6:   84887 
Jan 15 12:28:17 ap01 kernel: 7:   79223 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 8:   73926 9:   68725 10:   62172 11:  
 55978 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 12:   50144 13:   44648 14:   39416 15:  
  35303 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 16:   31263 17:   28052 18:   25085 19:  
  22486 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 20:   19872 21:   17812 22:   16054 23:  
  14166 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 24:   13068 25:   11710 26:   10577 27:  
  9630 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 28:    8872 29:    8078 30:    7441 31:  
  22076 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 32:   104138 33:     0 34:     0 35:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 36:     0 37:     0 38:     0 39:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 40:     0 41:     0 42:     0 43:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 44:     0 45:     0 46:     0 47:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 48:     0 49:     0 50:     0 51:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 52:     0 53:     0 54:     0 55:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 56:     0 57:     0 58:     0 59:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 60:     0 61:     0 62:     0 63:  
    0 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: HW TXQ 0: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: HW TXQ 1: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=2, holdingbf=0
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: HW TXQ 2: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: HW TXQ 3: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: HW TXQ 8: axq_depth=0, axq_aggr_depth=0, 
axq_fifo_depth=0, holdingbf=0
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: Total TX buffers: 355; Total TX buffers busy: 0 
(355)
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: Total mgmt TX buffers: 32; Total mgmt TX buffers 
busy: 0
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 0: fifolen: 16/16; head=0; tail=0
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: 1: fifolen: 128/128; head=99; tail=99
Jan 15 12:28:19 ap01 kernel: Total RX buffers in free list: 368 buffersOn Tue, 14 Jan 2014 13:10:24 -0800
Adrian Chadd <adr...@freebsd.org> wrote:

> Hm
> 
> Try:
> 
> sysctl dev.ath.0.txagg=1
> sysctl dev.ath.1.txagg=1
> 
> and email the list with the results.
> 
> Thanks,
> 
> 
> 
> -a


-- 
--
=====================================================
Christophe Prevotaux
Email: c.prevot...@rural-networks.com
Tel : +33 06 79 11 86 58
=====================================================

_______________________________________________
freebsd-wireless@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-wireless
To unsubscribe, send any mail to "freebsd-wireless-unsubscr...@freebsd.org"

Reply via email to