Php imap desteğini kabul etmiyor.

Ya da ben ettiremiyorum.

Php5-imap i defalarca kaldırdım kurdum ama değişen birey olmadı. ne
yapabilirim.

 

[r...@mail /usr/ports/mail/php5-imap]# php -v

/libexec/ld-elf.so.1: /usr/local/lib/php/20060613/imap.so: Undefined symbol
"ssl_onceonlyinit"

 

[r...@mail /usr/ports/mail/php5-imap]# cd /usr/local/lib/php/20060613/

 

[r...@mail /usr/local/lib/php/20060613]# ldd imap.so 

imap.so:

ldd: imap.so: Shared object "imap.so" not found, required by "ldd"

imap.so: exit status 1

 

[r...@mail /usr/local/lib/php/20060613]# find / -iname imap.so

/usr/local/lib/php/20060613/imap.so

/usr/ports/mail/php5-imap/work/php-5.2.8/ext/imap/.libs/imap.so

/usr/ports/mail/php5-imap/work/php-5.2.8/ext/imap/modules/imap.so

[r...@mail /usr/local/lib/php/20060613]#

 

Kolay gelsin.

Cevap