Author: mlinnaka
Date: Fri Dec 18 04:08:17 2015
New Revision: 31060

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/freeciv?rev=31060&view=rev
Log:
Updated Finnish translation.

Modified:
    branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po

Modified: branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/freeciv/branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po?rev=31060&r1=31059&r2=31060&view=diff
==============================================================================
--- branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po    (original)
+++ branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po    Fri Dec 18 04:08:17 2015
@@ -26,8 +26,8 @@
 "Project-Id-Version: freeciv 2.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2015-11-27 07:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-16 23:19+0200\n"
-"Last-Translator: Marko Lindqvist <cazf...@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-18 05:01+0200\n"
+"Last-Translator: Markus Linnakangas <markus.linnakan...@luukku.com>\n"
 "Language-Team: None <freeciv-i...@gna.org>\n"
 "Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -6749,6 +6749,10 @@
 msgid "Full MP"
 msgstr "Täydet LP:t"
 
+#: client/gui-qt/menu.cpp:627
+msgid "Full HP and MP"
+msgstr "Täydet OP:t ja LP:t"
+
 #: client/gui-qt/menu.cpp:622 client/gui-sdl/menu.c:535
 #: client/gui-sdl2/menu.c:527 client/gui-xaw/menu.c:205
 msgid "Go to Tile"
@@ -6927,6 +6931,10 @@
 #: client/gui-qt/menu.cpp:2086
 msgid "Save Games"
 msgstr "Tallennetut pelit"
+
+#: client/gui-qt/optiondlg.cpp:85
+msgid "... read more in help"
+msgstr "... lue lisää ohjeista"
 
 #: client/gui-qt/optiondlg.cpp:112 client/gui-qt/pages.cpp:344
 #: data/Freeciv.in:1671 data/Freeciv.in:1818 data/Freeciv.in:1977
@@ -7690,7 +7698,7 @@
 msgstr "Mitä kansakuntaa haluat johtaa?"
 
 #: client/gui-sdl/dialogs.c:3319 client/gui-sdl2/dialogs.c:3296
-msgid "Nationset"
+msgid "Nation set"
 msgstr "Kansavalikoima"
 
 #: client/gui-sdl/diplodlg.c:570 client/gui-sdl2/diplodlg.c:574
@@ -17173,8 +17181,12 @@
 msgstr "Mahdollistaa kaupungin kasvamisen suuremmaksi kuin 10."
 
 #: data/civ1/buildings.ruleset:46
-msgid "Aqueduct protects the city from Fire and Plague."
-msgstr "Vesijohto suojaa kaupunkia tulelta ja rutolta."
+msgid ""
+"An Aqueduct also eliminates a city's risk of plague causing loss of "
+"population, and of fire causing loss of buildings."
+msgstr ""
+"Vesijohto myös suojaa kaupunkia, poistaen riskin väestökadosta ruton "
+"seurauksena, sekä riskin rakennusten menettämisestä tulen vaikutuksesta."
 
 #: data/civ1/buildings.ruleset:51 data/civ2/buildings.ruleset:78
 #: data/classic/buildings.ruleset:112 data/experimental/buildings.ruleset:117
@@ -17206,6 +17218,15 @@
 "konkariksi, mikä tarkoittaa, että sen puolustus- ja hyökkäyskyky 
lisääntyy "
 "50%. Vahingoittuneet yksiköt, jotka viipyvät kaupungissa kokonaisen "
 "pelivuoron liikkumatta, paranevat kokonaan."
+
+#: data/civ1/buildings.ruleset:100 data/civ1/buildings.ruleset:130
+#: data/civ1/buildings.ruleset:159
+msgid ""
+"Barracks also prevent stored food and goods in coastal cities being lost to "
+"piracy."
+msgstr ""
+"Kasarmit myös suojaavat varastoitua ruokaa ja hyödykkeitä "
+"rannikkokaupungeissa piraateilta."
 
 #: data/civ1/buildings.ruleset:99 data/civ1/buildings.ruleset:128
 #: data/civ1/buildings.ruleset:156
@@ -17255,9 +17276,11 @@
 "kaupungin väkiluku ei laske vaikka puolustava yksikkö tuhoutuisikin "
 "maavoimien yksikön hyökkäyksessä."
 
-#: data/civ1/buildings.ruleset:207
-msgid "City Walls protect the city from Flood."
-msgstr "Kaupunginmuurit suojelevat kaupunkia tulvalta."
+#: data/civ1/buildings.ruleset:211
+msgid ""
+"For cities near rivers, City Walls also eliminate the risk of population "
+"loss from flooding."
+msgstr "Kaupunginmuuri suojelee joen lähellä sijaitsevaa kaupunkia tulvalta."
 
 #: data/civ1/buildings.ruleset:212 data/civ2/buildings.ruleset:258
 #: data/classic/buildings.ruleset:295 data/experimental/buildings.ruleset:300
@@ -17314,9 +17337,20 @@
 "ruuan määrä asetetaan puolilleen. Kaupungin on helpompi kasvaa nopeasti ja 
"
 "se kestää helpommin nälänhätää."
 
-#: data/civ1/buildings.ruleset:300
-msgid "Granary protects the city from Famine."
-msgstr "Viljasiilo suojaa kaupunkia nälänhädältä."
+#: data/civ1/buildings.ruleset:309
+msgid ""
+"Famine can occur when food stock reaches zero due to a food deficit (which a "
+"Granary merely delays), in which case it leads to the loss of any Settlers "
+"consuming food, or of city population if there are none. Famine can also "
+"occur at any time due to random crop failure, in which case it causes loss "
+"of population and all stored food; a Granary eliminates this risk."
+msgstr ""
+"Nälänhätä voi seurata jos ruokavarastot tyhjenevät ruuan alijäämän 
johdosta "
+"(jota viljasiilo vain hidastaa). Tällöin ruokaa kuluttavat uudisraivaajat "
+"menetetään, tai jos niitä ei ole, kaupungin väestö pienenee. 
Nälänhätä voi "
+"myös tapahtua milloin tahansa satunnaisesti sadon epäonnistuttua, jolloin "
+"kaupungin väestö pienenee ja kaikki varastoitu ruoka menetetään; tämän "
+"riskin viljasiilo ehkäisee."
 
 #: data/civ1/buildings.ruleset:308 data/civ2/buildings.ruleset:381
 #: data/classic/buildings.ruleset:420 data/experimental/buildings.ruleset:448
@@ -17641,9 +17675,13 @@
 "Mystiikan ja Delfoin oraakkelin kanssa neljä asukasta muuttuu 
tyytyväiseksi. "
 "Vaikutus ei ulotu asukkaisiin, joiden tyytymättömyys johtuu sotatoimista."
 
-#: data/civ1/buildings.ruleset:689
-msgid "Temple protects the city from Volcano."
-msgstr "Temppeli suojaa kaupunkia tulivuorenpurkauksilta."
+#: data/civ1/buildings.ruleset:700
+msgid ""
+"A Temple in a city near mountains additionally prevents population loss from "
+"volcanic activity."
+msgstr ""
+"Temppeli vuoren lähellä olevassa kaupungissa myös estää väestön 
vähenemisen "
+"tulivuorenpurkauksen sattuessa."
 
 #: data/civ1/buildings.ruleset:694 data/civ1/techs.ruleset:589
 #: data/civ2/buildings.ruleset:1016 data/civ2/techs.ruleset:759
@@ -19496,6 +19534,10 @@
 msgid "Medicine"
 msgstr "Lääketiede"
 
+#: data/civ1/techs.ruleset:382
+msgid "Eliminates the risk of population loss from plague in all your cities."
+msgstr "Suojaa väestön vähenemiseltä ruton johdosta kaikissa 
kaupungeissasi."
+
 #: data/civ1/techs.ruleset:383 data/civ2/techs.ruleset:465
 #: data/classic/techs.ruleset:472 data/experimental/techs.ruleset:517
 #: data/civ2civ3/techs.ruleset:531 data/multiplayer/techs.ruleset:480
@@ -19660,6 +19702,16 @@
 msgid "Oceans cover much of the world."
 msgstr "Meret peittävät maapallosta ison osan."
 
+#: data/civ1/terrain.ruleset:209
+msgid ""
+"In cities built on the coast, stored food and work towards the current "
+"project are at risk from piracy, unless there is any kind of Barracks in the "
+"city."
+msgstr ""
+"Merirosvot aiheuttavat vaaran rannikkokaupungeissa varastoidulle ruoalle ja "
+"niissä keskeneräisiin hankkeisiin tehdylle työlle, ellei kaupungissa ole "
+"minkäänlaista kasarmia."
+
 #: data/civ1/terrain.ruleset:212
 msgid "Arctic"
 msgstr "arktinen alue"
@@ -19728,6 +19780,16 @@
 "Kukkulat ovat paitsi hyvää viljelysmaata niin myös usein luonnonvaroiltaan 
"
 "rikkaita."
 
+#: data/civ1/terrain.ruleset:419
+msgid ""
+"A city built in or next to hills is at risk of earthquakes, which can "
+"destroy buildings in that city. There is no technology or improvement which "
+"can prevent this disaster."
+msgstr ""
+"Kukkuloille tai niiden viereen rakennettuihin kaupunkeihin voi iskeä "
+"maanjäristys, joka voi tuhota kaupungin rakennuksia. Mikään teknologia tai 
"
+"parannus ei voi ehkäistä tältä vaaralta."
+
 #: data/civ1/terrain.ruleset:418 data/civ2/terrain.ruleset:419
 #: data/classic/terrain.ruleset:580 data/experimental/terrain.ruleset:566
 #: data/civ2civ3/terrain.ruleset:583 data/multiplayer/terrain.ruleset:564
@@ -19757,6 +19819,16 @@
 msgstr ""
 "Vuoriston suuret korkeuserot vaikeuttavat kohtuuttomasti viljelyä ja "
 "kaupankäyntiä."
+
+#: data/civ1/terrain.ruleset:502
+msgid ""
+"Cities built in or next to mountains are at risk from volcanic activity. A "
+"Temple in the city instils sufficient respect for the forces of nature to "
+"prevent population loss."
+msgstr ""
+"Vuorille tai niiden lähelle rakennetut kaupungit ovat haavoittuvaisia "
+"tulivuorenpurkauksille. Kaupunkiin rakennettu temppeli saa aikaan riittävän 
"
+"kunnioituksen luonnonvoimia kohtaan estäen väestön vähenemisen."
 
 #: data/civ1/terrain.ruleset:497 data/civ2/terrain.ruleset:501
 #: data/classic/terrain.ruleset:670 data/experimental/terrain.ruleset:652
@@ -19930,9 +20002,8 @@
 "railroads. Units expend no movement points when moving along a railroad; you "
 "may ride a railroad indefinitely. (As may your enemies!)"
 msgstr ""
-" – Keksittyäsi rautatie-teknologian, voit rakentaa teittesi päälle "
-"rautatiet\n"
-" – Rautatietä pitkin kulkevat yksiköt eivät kuluta lainkaan 
liikepisteitä. "
+"Keksittyäsi rautatie-teknologian, voit rakentaa teittesi päälle rautatiet. 
"
+"Rautatietä pitkin kulkevat yksiköt eivät kuluta lainkaan liikepisteitä. "
 "Voit ajella junalla loputtomiin. (Kuten myös vihollisesi!)"
 
 #: data/civ1/terrain.ruleset:969
@@ -19941,9 +20012,9 @@
 "a tile. A tile whose road is upgraded to a railroad retains any trade bonus "
 "from the road as well."
 msgstr ""
-" – Rautatie lisää kaikkea ruudun tuottoa 50% (alas pyöristäen). "
-"Rakennettaessa rautatie tavallisen tien päälle, myös tien mahdollisesti "
-"tarjoamat kauppabonukset säilyvät."
+"Rautatie lisää kaikkea ruudun tuottoa 50% (alas pyöristäen). 
Rakennettaessa "
+"rautatie tavallisen tien päälle, myös tien mahdollisesti tarjoamat "
+"kauppabonukset säilyvät."
 
 #: data/civ1/terrain.ruleset:973 data/civ2/terrain.ruleset:1130
 #: data/classic/terrain.ruleset:1400 data/experimental/terrain.ruleset:1379
@@ -19973,6 +20044,15 @@
 msgstr ""
 "Teitä ja rautateitä voidaan rakentaa jokiruutujen yli vain jos "
 "sivilisaatiosi on oppinut sillanrakennustaidon."
+
+#: data/civ1/terrain.ruleset:1009
+msgid ""
+"Cities built on or next to rivers are at risk of flooding, which will cause "
+"a loss of population and stored food. City Walls eliminate this risk."
+msgstr ""
+"Joelle tai sen viereen rakennetulla kaupungilla on vaara jäädä 
ruokavarastot "
+"tuhoavan ja väestöä vähentävän tulvan jalkoihin. Kaupunginmuuri 
ehkäisee tämän"
+"vaaran."
 
 #: data/civ1/units.ruleset:23 data/civ2/units.ruleset:28
 #: data/classic/units.ruleset:34 data/experimental/units.ruleset:37
@@ -27032,7 +27112,7 @@
 "intelligence about the other, which can be accessed from the 'Nations' "
 "report."
 msgstr ""
-"7. Kanssakäynti muiden pelaajien kanssa (diplomatia).\n"
+" 7. Kanssakäynti muiden pelaajien kanssa (diplomatia).\n"
 "\n"
 "    Yhteys toiseen kansakuntaan syntyy, kun yksikkösi tapaavat ensi kerran "
 "yksiköitä vieraasta kansakunnasta tai löytävät vieraan kaupungin (tai 
toisin "
@@ -38577,9 +38657,10 @@
 msgid "Warning: aifill not met: %s."
 msgstr "Varoitus: pyydettyä määrää tietokonepelaajia ei voitu luoda: %s."
 
-#: server/settings.c:626
-msgid "Warning: not enough nations in this nationset for all current players."
-msgstr "Varoitus: Pelaajille ei ole tarpeeksi kansakuntia tässä 
kansavalikoimassa."
+#: server/settings.c:648
+msgid "Warning: not enough nations in this nation set for all current players."
+msgstr ""
+"Varoitus: Pelaajille ei ole tarpeeksi kansakuntia tässä kansavalikoimassa."
 
 #: server/settings.c:718
 #, c-format
@@ -41291,7 +41372,7 @@
 msgstr "pyydetty määrä ole enemmän kuin 'maxplayers' asetus sallii"
 
 #: server/srv_main.c:2153
-msgid "not enough playable nations in this nationset (see 'nationset' setting)"
+msgid "not enough playable nations in this nation set (see 'nationset' 
setting)"
 msgstr ""
 "käytössä olevassa kansavalikoimassa ei ole riittävästi kansakuntia 
(kokeile "
 "muuttaa 'nationset' asetusta)"
@@ -41347,7 +41428,7 @@
 
 #: server/srv_main.c:3157
 #, c-format
-msgid "Now accepting new client connections on port %d"
+msgid "Now accepting new client connections on port %d."
 msgstr "Vastaanotan nyt uusia asiakasohjelmien yhteydenottoja porttiin %d."
 
 #: server/stdinhand.c:184
@@ -41548,9 +41629,9 @@
 
 #: server/stdinhand.c:987
 msgid ""
-"Can't add more players, not enough playable nations in current nationset "
+"Can't add more players, not enough playable nations in current nation set "
 "(see 'nationset' setting)."
-msgstr "Ei voi lisätä pelaajia, käytössä olevassa kansavalikoimassa ei 
ole riittävästi pelattavia kansakuntia (kokeile muuttaa 'nationset' asetusta)"
+msgstr "Ei voi lisätä pelaajia, käytössä olevassa kansavalikoimassa ei 
ole riittävästi pelattavia kansakuntia (kokeile muuttaa 'nationset' 
asetusta)."
 
 #: server/stdinhand.c:991
 msgid "Can't add more players, not enough playable nations."
@@ -42845,7 +42926,7 @@
 
 #: server/stdinhand.c:5646
 msgid ""
-"Not enough nations in the current nationset for all players; game will not "
+"Not enough nations in the current nation set for all players; game will not "
 "start. (See 'nationset' setting.)"
 msgstr "Pelaajille ei ole tarpeeksi kansakuntia käytössä olevassa 
kansavalikoimassa, peliä ei aloiteta. (Tarkista 'nationset' palvelinasetus.)"
 
@@ -43124,20 +43205,22 @@
 msgid "The %s have researched %s."
 msgstr "Diplomaatit raportoivat, että %s ovat saavuttaneet edistysaskeleen 
%s."
 
-#: server/techtools.c:193
-#, c-format
-msgid "%s acquired from %s!"
+#. TRANS: Tech from source of an effect
+#. * (Great Library)
+#: server/techtools.c:195
+msgid "?fromeffect:%s acquired from %s!"
 msgstr "%s saatu, välittäjänä %s!"
 
-#: server/techtools.c:197
-#, c-format
-msgid "%s acquired from %s's %s!"
-msgstr "%s saatu jaetun tutkimuksen kautta. Opettajina %s, joille sen tuotti 
%s."
-
-#. TRANS: Tech from source of an effect (Great Library)
-#: server/techtools.c:203
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "The %s have acquired %s from %s."
+#. TRANS: Tech from source of an effect
+#. * (Great Library)
+#: server/techtools.c:201
+msgid "?fromeffect:%s acquired from %s's %s!"
+msgstr ""
+"%s saatu jaetun tutkimuksen kautta. Opettajina %s, joille sen tuotti %s."
+
+#. TRANS: Tech from source of an effect
+#. * (Great Library)
+#: server/techtools.c:208
 msgid "?fromeffect:The %s have acquired %s from %s."
 msgstr "Tiedonjanoiset %s saivat edistysaskeleen %s, opettajina %s."
 
@@ -45289,15 +45372,6 @@
 #~ msgid "Illegal value for fcdb port: \"%s\""
 #~ msgstr "Kelpaamaton arvo fcdb-portille: \"%s\""
 
-#~ msgid "current version"
-#~ msgstr "nykyinen versio"
-
-#~ msgid "freeciv 2.3.0"
-#~ msgstr "freeciv 2.3.0"
-
-#~ msgid "freeciv 2.4.0"
-#~ msgstr "freeciv 2.4.0"
-
 #~ msgid "Run compatibility function for version: <%d (want: %d, server: %d)."
 #~ msgstr ""
 #~ "Suoritetaan yhteensopivuustoiminto versiolle: <%d (halutaan: %d, "
@@ -45375,17 +45449,3 @@
 #~ "tyytymättömyys johdu sotatoimista. Puolittaa myös pääkaupungin 
etäisyyden "
 #~ "vaikutuksen laskettaessa kapinan hintaa."
 
-#~ msgid ""
-#~ "* Can establish trade routes (must travel to target city and must be at "
-#~ "least %d tiles [in Manhattan distance] from this unit's home city).\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "· Voi aloittaa kauppareittejä – kulkemalla kohdekaupunkiin, joka on "
-#~ "vähintään %d ruudun päässä taksimiehen geometrialla (ruutujen 
reunoja, ei "
-#~ "diagonaaleja pitkin laskien) yksikön kotikaupungista.\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "veteran"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "konkari"


_______________________________________________
Freeciv-commits mailing list
Freeciv-commits@gna.org
https://mail.gna.org/listinfo/freeciv-commits

Reply via email to