Author: mlinnaka
Date: Fri Oct 7 14:39:17 2016
New Revision: 34046

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/freeciv?rev=34046&view=rev
Log:
Merging Finnish translation improvements from 2.5-branch

Modified:
  branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po

Modified: branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/freeciv/branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po?rev=34046&r1=34045&r2=34046&view=diff
==============================================================================
--- branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po  (original)
+++ branches/S2_6/translations/freeciv/fi.po  Fri Oct 7 14:39:17 2016
@@ -30,8 +30,8 @@
 "Project-Id-Version: freeciv 2.6\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://gna.org/projects/freeciv/\n";
 "POT-Creation-Date: 2016-09-10 10:36+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-09-13 12:00+0300\n"
-"Last-Translator: Marko Lindqvist <cazf...@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-10-07 14:06+0300\n"
+"Last-Translator: Markus Linnakangas <markus.linnakan...@luukku.com>\n"
 "Language-Team: None <freeciv-i...@gna.org>\n"
 "Language: fi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -3160,7 +3160,7 @@
 
 #: client/gui-gtk-2.0/editgui.c:239 client/gui-gtk-3.0/editgui.c:239
 msgid "Global Observer"
-msgstr "Maailmanlaajuinen tarkkailija"
+msgstr "Koko pelin tarkkailija"
 
 #: client/gui-gtk-2.0/editgui.c:581 client/gui-gtk-3.0/editgui.c:585
 msgid ""
@@ -3168,7 +3168,7 @@
 "different players, or even as a global observer."
 msgstr ""
 "Muuta pelaajanäkökulmaa. Käytä tätä muokataksesi maailmaa eri pelaajien 
"
-"näkökannalta tai maailmanlaajuisena tarkkailijana."
+"näkökannalta tai koko pelin tarkkailijana."
 
 #: client/gui-gtk-2.0/editgui.c:593 client/gui-gtk-3.0/editgui.c:597
 msgid "Show the property editor."
@@ -6033,15 +6033,12 @@
 
 #: client/gui-gtk-3.0/gui_main.c:282
 msgid "Other gui-specific options are:\n"
-msgstr "Muut tälle käyttöliittymällä ainutlaatuiset optiot ovat:\n"
+msgstr "Muut tälle käyttöliittymälle ainutlaatuiset optiot ovat:\n"
 
 #: client/gui-gtk-3.0/gui_main.c:285
-#, fuzzy
-#| msgid "-g, --gtk-warnings\tLet gtk+ to print warnings\n"
 msgid "-g, --gtk-warnings\tAllow Gtk+ to print warnings to console\n"
 msgstr ""
-"-g --gtk-warnings\tAnna gtk+:n huolehtia varoitustensa tulostamisesta\n"
-"\n"
+"-g, --gtk-warnings\tAnna Gtk+:n huolehtia varoitustensa tulostamisesta\n"
 
 #: client/gui-gtk-3.0/gui_main.c:289
 msgid "-r, --resolution WIDTHxHEIGHT\tAssume given resolution screen\n"
@@ -6562,10 +6559,7 @@
 msgstr "Poista yksiköt käytöstä"
 
 #: client/gui-qt/dialogs.cpp:2339
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid ""
-#| "Tileset problem, it's probably incompatible with the ruleset:\n"
-#| "%s"
+#, c-format
 msgid ""
 "Tileset problem, it's probably incompatible with the ruleset:\n"
 "%s\n"
@@ -6573,13 +6567,12 @@
 msgstr ""
 "Kuvitusongelma, se on todennäköisesti epäyhteensopiva sääntökokoelman "
 "kanssa:\n"
-"%s"
+"%s\n"
+"Ohjelma suljetaan."
 
 #: client/gui-qt/dialogs.cpp:2343
-#, fuzzy
-#| msgid "Tileset"
 msgid "Tileset error"
-msgstr "Kuvitus"
+msgstr "Kuvitusvirhe"
 
 #. TRANS: MP = Movement points
 #: client/gui-qt/dialogs.cpp:2516
@@ -7325,16 +7318,12 @@
 msgstr "Vahvista salasana:"
 
 #: client/gui-qt/pages.cpp:400
-#, fuzzy
-#| msgid "Internet _Metaserver"
 msgid "Internet servers:"
-msgstr "Internet-metapalvelin"
+msgstr "Internet-palvelimet:"
 
 #: client/gui-qt/pages.cpp:403
-#, fuzzy
-#| msgid "Global observers"
 msgid "Local servers:"
-msgstr "Yleiset tarkkailijat"
+msgstr "Paikalliset palvelimet:"
 
 #: client/gui-qt/pages.cpp:458
 #, fuzzy
@@ -7347,10 +7336,8 @@
 msgstr "Talletuspäivä"
 
 #: client/gui-qt/pages.cpp:495 client/gui-qt/pages.cpp:558
-#, fuzzy
-#| msgid "_Browse..."
 msgid "Browse..."
-msgstr "_Selaa..."
+msgstr "Selaa..."
 
 #: client/gui-qt/pages.cpp:572
 msgid "Load Scenario"
@@ -7472,8 +7459,6 @@
 msgstr "Käytöstäpoistamistulokset"
 
 #: client/gui-qt/shortcuts.cpp:61
-#, fuzzy
-#| msgid "Show Mini Map"
 msgid "Show minimap"
 msgstr "Näytä minikartta"
 
@@ -15523,7 +15508,7 @@
 #: client/text.c:1631
 #, c-format
 msgid "Buildings: %s."
-msgstr "Rakennukset: %s"
+msgstr "Rakennukset: %s."
 
 #: client/text.c:1634
 msgid "Buildings: None."
@@ -15531,7 +15516,7 @@
 
 #: client/text.c:1654
 msgid "Nationality: "
-msgstr "Kansallisuus:"
+msgstr "Kansallisuus: "
 
 #: client/text.c:1667
 #, c-format
@@ -15542,16 +15527,16 @@
 
 #: client/text.c:1673
 msgid "None."
-msgstr "Ei yhtään. "
+msgstr "Ei yhtään."
 
 #: client/text.c:1676
 msgid "Disabled."
-msgstr "Ei käytössä"
+msgstr "Ei käytössä."
 
 #: client/text.c:1697
 #, c-format
 msgid "Wonders: %s."
-msgstr "Ihmeet: %s"
+msgstr "Ihmeet: %s."
 
 #: client/text.c:1700
 msgid "Wonders: None."
@@ -28526,7 +28511,7 @@
 "tyhjenee. Koska ruokavaraston koko kasvaa väestön myötä, jokainen uusi "
 "asukas on edellistä kalliimpi ja niinpä tämä kasvutapa onkin merkittävä 
vain "
 "pienissä kaupungeissa. (Vaihtoehtoinen tapa kaupunkien kasvuun on \"hurmio"
-"\", jota kuvataan kohdassa Onnellisuus.) "
+"\", jota kuvataan kohdassa Onnellisuus.)"
 
 #. TRANS: Preserve the leading space: it controls nesting
 #: data/helpdata.txt:483
@@ -29280,7 +29265,7 @@
 "kaupungit) tai tukikohtaan korkeintaan kolmen ruudun päässä 
ystävällisestä "
 "kaupungista. Joitakin yksiköitä (\"taisteluyksiköitä\") pidetään 
kuitenkin "
 "luonnostaan hyökkäyksellisinä ja ne aiheuttavat tyytymättömyyttä "
-"asemapaikastaan huolimatta. "
+"asemapaikastaan huolimatta."
 
 #: data/helpdata.txt:842
 msgid ""
@@ -31191,17 +31176,14 @@
 "on Freecivin mukana tulevassa ohjetiedostossa 'README.governor'."
 
 #: data/helpdata.txt:1800
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The client has a primitive chat interface. The lines you type are sent "
-#| "to all players, except:"
 msgid ""
 "The client has a primitive chat interface. The lines you type are sent to "
 "all players, or only to your allies if the client is configured for that, "
 "except:"
 msgstr ""
-"Ohjelmassa on yksinkertainen keskustelukanava. Rivit, jotka kirjoitat, "
-"lähetetään kaikille pelaajille, paitsi:"
+"Ohjelmassa on yksinkertainen keskustelukanava. Kirjoittamasi rivit "
+"lähetetään kaikille pelaajille, tai vain liittolaisillesi jos 
asiakasohjelma "
+"on siten asetettu, paitsi:"
 
 #: data/helpdata.txt:1804
 msgid ""
@@ -31212,11 +31194,6 @@
 "suoritetaan, mikäli sinulla on riittävän korkea komentotaso."
 
 #: data/helpdata.txt:1807
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| " - Messages starting with 'John:' are private messages to 'John'. Names "
-#| "can be abbreviated. The server looks for players named 'John' and if that "
-#| "fails tries to match a username beginning with 'John' (like 'Johnathan')."
 msgid ""
 " - Messages starting with 'John:' are private messages to 'John'. Names can "
 "be abbreviated, or surrounded with double-quotes if they have spaces. The "
@@ -31224,16 +31201,12 @@
 "username beginning with 'John' (like 'Johnathan')."
 msgstr ""
 " – 'Erkki:'-alkuiset viestit ovat yksityisviestejä 'Erkille'. Nimet voi "
-"lyhentää. Palvelin etsii Erkki-nimisiä pelaajia mutta jos heitä ei 
löydy, se "
-"yrittää löytää vastineen Erkki-alkuisista käyttäjänimistä (kuten 
esimerkiksi "
+"lyhentää. Ne voi myös ympäröidä lainausmerkeillä jos niissä on 
välilyöntejä. "
+"Palvelin etsii Erkki-nimisiä pelaajia mutta jos heitä ei löydy, se 
yrittää "
+"löytää vastineen Erkki-alkuisista käyttäjänimistä (kuten esimerkiksi "
 "'Erkkinen')."
 
 #: data/helpdata.txt:1812
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| " - Messages starting with 'John::' are private messages as above, but "
-#| "will match only users (not players) named 'John'. 'Johnathan' will still "
-#| "match."
 msgid ""
 " - Messages starting with 'John::' are private messages as above, but will "
 "match only users (not players) named 'John'. A user name 'Johnathan' will "
@@ -31241,23 +31214,23 @@
 msgstr ""
 " – Rivit, jotka alkavat esim. 'Erkki::' ovat yksityisiä viestejä kuten 
yllä, "
 "mutta täsmäävät vain käyttäjiin (ei pelaajiin), joiden nimi on 'Erkki'. 
"
-"Nimiä voi yhä lyhentää, esim. 'Erkki-Jooseppi' täsmää."
+"Nimiä voi yhä lyhentää, esim. käyttäjä 'Erkki-Jooseppi' täsmää."
 
 #: data/helpdata.txt:1816
-#, fuzzy
-#| msgid " - Messages starting with '.' will be sent only to all your allies."
 msgid ""
 " - Messages starting with ':' will be sent to everyone (even if your client "
 "is configured to send only to allies by default)."
-msgstr " – '.'-alkuiset viestit lähetetään vain kaikille 
liittolaisillesi."
+msgstr ""
+" – ':'-alkuiset viestit lähetetään kaikille (jopa silloin kun 
asiakasohjelma "
+"on asetettu lähettämään oletuksena vain liittolaisillesi)."
 
 #: data/helpdata.txt:1819
-#, fuzzy
-#| msgid " - Messages starting with '.' will be sent only to all your allies."
 msgid ""
 " - Messages starting with '.' will be sent only to all your allies (or, if "
 "you're a global observer, only to other global observers)."
-msgstr " – '.'-alkuiset viestit lähetetään vain kaikille 
liittolaisillesi."
+msgstr ""
+" – '.'-alkuiset viestit lähetetään vain kaikille liittolaisillesi (tai 
jos "
+"olet koko pelin tarkkailija, vain toisille koko pelin tarkkailijoille)."
 
 #: data/helpdata.txt:1822
 msgid ""
@@ -34077,7 +34050,7 @@
 #: tools/civmanual.c:264
 #, c-format
 msgid "Can only be used in server console."
-msgstr "Voidaan käyttää vain suoraan palvelimella. "
+msgstr "Voidaan käyttää vain suoraan palvelimella."
 
 #: tools/civmanual.c:272 server/stdinhand.c:1708
 msgid "Minimum:"
@@ -35979,10 +35952,6 @@
 msgstr "Aseta TYYPPI palvelimen tyypiksi metapalvelimella"
 
 #: server/civserver.c:410
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Keep updating game information on metaserver even if has failed in the "
-#| "past"
 msgid "Keep updating game information on metaserver even after failure"
 msgstr ""
 "Jatka päivitysten lähettämistä metapalvelimelle vaikka se olisikin "
@@ -36520,8 +36489,8 @@
 "Vain konsoli- ja 'hack'-komentotason yhteyksiltä voi pakottaa toisen "
 "yhteyden tarkkailemaan pelaajaa, muutoin ainoastaan parametri [pelaajan "
 "nimi] on sallittu. Jos pelaajan nimeä ei anneta, annettu yhteys 
yhdistetään "
-"globaaliin tarkkailijaan. Parametrilla 'allowtake' voidaan hallita, mitä "
-"pelaajia voidaan tarkkailla ja millä ehdoilla."
+"\"globaaliin\" koko pelin tarkkailijaan. Parametrilla 'allowtake' voidaan "
+"hallita, mitä pelaajia voidaan tarkkailla ja millä ehdoilla."
 
 #. TRANS: translate text between <> only
 #: server/commands.c:315
@@ -39917,7 +39886,7 @@
 msgstr ""
 "Määrittelee kartan leveyden.\n"
 "Asetus otetaan käyttöön asettamalla \"Kartan koon määrittely\" 
('mapsize') "
-"arvoon \"Leveys ja korkeus\" (XYSIZE). "
+"arvoon \"Leveys ja korkeus\" (XYSIZE)."
 
 #: server/settings.c:1336
 msgid "Map height in tiles"
@@ -39936,7 +39905,7 @@
 msgstr ""
 "Määrittelee kartan korkeuden.\n"
 "Asetus otetaan käyttöön asettamalla \"Kartan koon määrittely\" 
('mapsize') "
-"arvoon \"Leveys ja korkeus\" (XYSIZE). "
+"arvoon \"Leveys ja korkeus\" (XYSIZE)."
 
 #: server/settings.c:1351
 msgid "Map topology index"
@@ -41524,7 +41493,7 @@
 "Asetus ei vaikuta takautuvasti, se pätee vain sen muuttamisen jälkeen "
 "annettuihin 'take'- ja 'observe'-komentoihin. Merkit ja niiden merkitykset "
 "ovat:\n"
-"  o,O = yleinen tarkkailija\n"
+"  o,O = koko pelin tarkkailija\n"
 "  b  = barbaaripelaajat\n"
 "  d  = kuolleet pelaajat\n"
 "  a,A = tekoälypelaajat\n"
@@ -43852,7 +43821,7 @@
 
 #: server/stdinhand.c:5242
 msgid "global observer"
-msgstr "maailmanlaajuinen tarkkailija"
+msgstr "koko pelin tarkkailija"
 
 #: server/stdinhand.c:5300
 msgid "Ambiguous 'mapimg' command."
@@ -44332,7 +44301,7 @@
 #: server/techtools.c:829 server/techtools.c:842
 #, c-format
 msgid "%s can't build %s. The required technology was lost."
-msgstr "%s ei voi rakentaa hanketta %s. Vaadittu teknologia on menetetty. "
+msgstr "%s ei voi rakentaa hanketta %s. Vaadittu teknologia on menetetty."
 
 #: server/techtools.c:979
 #, c-format
@@ -44785,11 +44754,12 @@
 msgstr "%s on ajanmukaistettu kustannuksetta yksiköksi %s."
 
 #: server/unittools.c:399
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Your %s has run out of hit points."
+#, c-format
 msgid ""
 "Your %s has run out of hit points because it was not supported by a city."
-msgstr "Yksikkösi %s voimapisteet loppuivat."
+msgstr ""
+"Yksikkösi %s voimapisteet loppuivat, koska sillä ei ollut ylläpitävää "
+"kaupunkia."
 
 #: server/unittools.c:404
 #, c-format


_______________________________________________
Freeciv-commits mailing list
Freeciv-commits@gna.org
https://mail.gna.org/listinfo/freeciv-commits

Reply via email to