Přátelé,

rád bych vás pozval na šestý ročník konference, pořádané Českou asociací
pro geoinformace (CAGI) [1] - GIS ve veřejné správě [2].

Datum a místo: 27. – 28. 5. 2013  Novotného lávka 5, Praha

Na GIS Ostrava jsme se shodli, že v rámci CAGI vznikne
nová pracovní skupina pro Open Source a Open (Geo)Data. Jedna sekce v
rámci konference je věnována právě této problematice (problematikám).
Očekávám tak bohatou aktivní účast. Většina z nás má nějaké vazby na
veřejnou správu, znáte problémy, na které narážíme při návrhu
obsahujícím Open Source software. Opakují se některé problémy
systematicky? Můžeme je odstranit? Nebo stačí jen stále vyvracet některé
mýty?

CUZK v poslední době provádí kroky směřující k otevřeným datům. Bude
zajímavé slyšet, jak daleko se dostali v novinkách představených na GIS
Ostrava. Na jejich službách staví hodně Open Street Map. V CUZK si
určitě rádi poslechnou názory a připomínky ke svým službám od jejich
uživatelů.

První cirkulář najdete na [3].

Přihlášky můžete posílat buď  mě nebo se registrovat rovnou na
givs2013-autor at cagi.cz

Jáchym Čepický

[1] http://cagi.cz
[2] http://cagi.cz/akcevypis.php?id=519
[3] http://cagi.cz/files/GIVS2013-Cirkular-01_01021391738.pdf

-- 
Jachym Cepicky
Help Service - Remote Sensing s.r.o.
jachym.cepi...@gmail.com


Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to