Ahoj,

podařilo se někomu zobrazit WMTS ortofoto z CUZK v "projekci" 900913?

Já se za nic nemůžu trefit do pozice mapy viz obrázek:

https://www.box.com/s/gt7y1de2itv4s76jbfba


Předpokládám, že rozlišení dlaždic je 90.71 DPI

Podkladová mapa: OpenLayers.Layer.OSM

Orotofoto z CUZK: OpenLayers.Layer.WMTS s údaji z
http://geoportal.cuzk.cz/WMTS_ORTOFOTO/WMTService.aspx?service=WMTS&request=GetCapabilities

Někdo nějaký tip? Funkční příklad? 102067 chodí dobře, alespoň pokud
můžu soudit

Jáchym
-- 
Jachym Cepicky
Help Service - Remote Sensing s.r.o.
jachym.cepi...@gmail.com
HS-RS: jac...@hsrs.cz http://bnhelp.cz
http://les-ejk.cz

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to