Je to možné, Česko není v rámci nejvyšší dlaždice umístěno uprostřed, ale
nahoře, takže by stejný systém bylo možné použít i na Slovensku - viz
obrázek (červeně je zobrazen současný rozsah dlaždic ČÚZK WMTS).

[image: Inline image 1]

Michal Holeš


2013/3/14 Jachym Cepicky <jachym.cepi...@gmail.com>

> Si tak říkám, že v případě S-JTSK dlaždic by se to mohlo "v duchu
> nejlepších tradic československé geodézie" odvozovat od území první
> republiky (včetně Zakarpatské Ukrajiny). Ideálně v koordinaci s
> (alespoň) slovenskou stranou.
>
> J
>
> Dne 14.3.2013 12:14, Michal Holeš napsal(a):
> > Dobrý den,
> > připojuji se s navazujícím dotazem. Nabízená měřítková řada pro tilesety
> > souřadnicových systémů Google je shodná s měřítkovou řadou pro S-JSTK
> > (102067, 5514) a mi bohužel není ani jasné, jak se došlo k této.
> >
> > Při návrhu dlaždicového schématu se dá postupovat shora dolů nebo zdola
> > nahoru. U globálního systému jako je Google Mercator je to jasné - vyjdu
> z
> > jasně daného rozsahu (-180-180,-90-90) a pak nejvyšší dlaždici postupně
> > dělím a z toho mi vyjdou pro jednotlivé zoom levely nějaké "chlupaté"
> > hodnoty rozlišení (metrů na pixel). U lokálních dlaždicových systémů jako
> > je Česko není rozsah jasně dán a proto je vhodnější postupovat zdola
> nahoru
> > - pro nejpodrobnější zoom level si určím rozlišení a pak násobím až
> dostanu
> > dlaždici, která mi pokryje celou požadovanou oblast a pak zvolím nějaké
> > pěkné souřadnice jako počátek. Tzn., že rozsah nejvyšší dlaždice není
> > určen, ale odvozen.
> >
> > U dlaždicového systému ĆÚZK WMTS pro S-JTSK není použit ani jeden způsob
> a
> > zajímalo by mě, jak se k němu došlo. LowerCorner je -925000.000000000000
> > -1444353.535999999800, UpperCorner:-400646.464000000040
> > -920000.000000000000, tzn. rozsah dlaždic je 524353.536 m x 524353.536 m.
> >
> > Dále, pokud měřítkovou řadu doplním o rozlišení (metrů na pixel), dostanu
> >
> > zoomlevel;scaledenom;resolution
> > 0;7315200;2048.256
> > 1;3657600;1024.128
> > 2;1828800;512.064
> > 3;914400;256.032
> > 4;457200;128.016
> > 5;228600;64.008
> > 6;114300;32.004
> > 7;57150;16.002
> > 8;28575;8.001
> > 9;14287.5;4.0005
> > 10;7143.75;2.00025
> > 11;3571.875;1.000125
> > 12;1785.9375;0.5000625
> > 13;892.96875;0.25003125
> > 14;446.484375;0.125015625
> >
> > Pokud se podíváme např. na zoom level 11, proč nebylo zvoleno kulaté
> > rozlišení 1m na pixel ale 1,000125 m na pixel?
> >
> > Proč to všechno zmiňuji? Pokud někdo bude potřebovat zkombinovat
> dlaždice z
> > vlastních dat s dlaždicemi ČÚZK WMTS a bude pracovat v S-JTSK, tak se
> tomu
> > bude muset chtě nechtě přizpůsobit, aby nedocházelo k podobným zkreslením
> > jaké popisuje Jáchym Čepický (stejně tak jak se všichni přizpůsobili
> Googlu
> > - Openstreetmap, Bing, ESRI...). A ve zvoleném dlaždicovém schématu
> > nenacházím žádnou logiku. Nebylo by lepší použít toto schéma?
> >
> > zoomlevel;scaledenom;resolution
> > 0;7314285.714;2048
> > 1;3657142.857;1024
> > 2;1828571.429;512
> > 3;914285.7143;256
> > 4;457142.8571;128
> > 5;228571.4286;64
> > 6;114285.7143;32
> > 7;57142.85714;16
> > 8;28571.42857;8
> > 9;14285.71429;4
> > 10;7142.857143;2
> > 11;3571.428571;1
> > 12;1785.714286;0.5
> > 13;892.8571429;0.25
> > 14;446.4285714;0.125
> >
> > kde scaledenom je odvozen od resolution:
> >
> > scaledenom=resolution/0.00028 (je to zjednodušení vzorce, který uvedl
> > Jáchym Čepický, jsou eliminovány zbytečné přepočty přes palce)
> >
> > Rozsah dlaždic by byl 524288m x 524288m s tím, že by levý horní roh
> zůstal
> > na kulatých -925000,-920000.
> >
> > S pozdravem
> >
> > Michal Holeš
> > GISoft
> > http://www.gisoft.cz
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > FreeGeoCZ mailing list
> > FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
> > http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz
> >
>
> --
> Jachym Cepicky
> Help Service - Remote Sensing s.r.o.
> jachym.cepi...@gmail.com
> HS-RS: jac...@hsrs.cz http://bnhelp.cz
> http://les-ejk.cz
>
>

<<image.png>>

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to