Dávám dohromady hlasovací formulář, pro optimální název sdružení

můžete sem nebo na soukromý e-mail hodit pár návrhů - včetně zkratek, ze
kterých bych vytvořil hlasovací formulář?

Pořád se mi do toho pletou buď anglicismy nebo čechismy, co zní v
angličtině přirozeně (open, free) zní v češtině neuvěřitelně blbě
(alespoň mě) (otevřený/á, svobodný/á)

Dík

Jáchym

-- 
Jachym Cepicky
Help Service - Remote Sensing s.r.o.
jachym.cepi...@gmail.com
HS-RS: jac...@hsrs.cz http://bnhelp.cz
http://les-ejk.cz

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to