Zdar, pokud se mi podaří přihlásit, pak jako alescepek (nainstaloval jsem
si circ ale ... pevně jsem roky doufal, že takovou hrůzu jako IRC už nikdy
nebudu muset používat ... asi je to ale nejschůdnější varianta). Cvičně
jsem přihlášen na #osgeocz ... pokud by komunikicai chtěl také někdo
vyzkoušet
ač


2014/1/1 Jáchym Čepický <jachym.cepi...@gmail.com>

> Zdravím všechny,
>
> dovoluji si vás pozvat na ustavující členskou schůzi občanského sdružení
> Otevřená GeoInfrastruktura (OSGeo.cz) [1]
>
> Datum a čas: středa 15.1.2014 19:00 CET
> Místo: Místnost #osgeocz na serveru irc.freenode.net[2]
>
> Program (může se ještě měnit/doplnit):
> --------------------------------------
> 1. Seznam přítomných "Zakládajících členů" občanského sdružení
> 2. Volba předsedy Ustavující schůze, který bude dále řídit jednání.
> Předseda o schůzi pořídí zápis.
> 3. Volba dvou ověřovatelů zápisu
> 4. Volba orgánů podle stanov
>     a. Výkonné rady
>     b. Kontrolní komise (3 členové)
> 5. Volba předsedů dle stanov:
>     a. Členové výkonné rady zvolí Předsedu sdružení
>     b. Členové kontrolní komise zvolí Předsedu komise
> 6. Udělení plné moci Předsedovi k zastupování sdružení
> 7. Schválení výše členských poplatků na rok 2014
> 8. Diskuze
> 9. Závěr
>
> Předpokládaná délka schůze: 60min
>
> Přihlášení na schůzi:
> ---------------------
> 1. Na k tomu vytvořené google+ stránce [3]
> 2. E-mailem na jachym.cepicky na gmail.com s uvedením jména a přezdívky,
> pod kterou bude na IRC vystupovat
> Účastnit se mohou samozřejmě i nepřihlášení, jde jenom o to, získat
> přehled kdo se účastní a urychlit začátek. Z principu je zřejmé, že
> schůze je veřejná, sledovat nás může kdokoliv, bez účasti na hlasování.
>
> Formát schůze a hlasování:
> 1. Schůze je "virtuální"
> 2. Komunikace je textová, žádné video ani hlasový přenos
> 3. Jsou-li přítomní členové vyzváni k hlasování, hlasují podle
> následujícího schématu:
>
>     +1 - pro návrh
>     -1 - proti návrhu
>     0 - zdržel se
>
>
> Další kroky:
> ------------
> 1. Zápis bude poslán do mailing listu FreeGeoCZ <freegeocz@fsv.cvut.cz>
> 2. Každý člen odešle v odpovědi na tento zápis po schůzi e-mail, kde
> ještě jednou potvrdí své hlasování. Může stačit souhrnné "+1 pro všechna
> hlasování".
> 3. Bude vyrobena prezenční listina, kterou musí zakládající členové
> podepsat. Tato listina bude k dispozici na dalších akcích (např. GIS
> Ostrava). Listina bude uchována spolu s dalšími dokumenty.
>
>
> Závěrečné poznámky:
> -------------------
> Potřebujeme stránky, na nich potřebujeme wiki, pomocí které bychom mohli
> zorganizovat příští schůze. Služby Google berte jenom jako nouzovku.
> Rosťa Neték na něčem dělá, návrh loga se mě osobně moc líbí, ale někoho
> by mohl dráždit, že je dost pragocentrický.
>
> Myslím, že na GIS Ostrava by se slušelo svolat řádnou Valnou hromadu. Na
> GIS Ostrava je přihlášena prezentace o našem Sdružení.
>
> Prosím kandidáty na členy v Kontrolní komisi a Výkonné rady, aby se do
> Ustavující schůze rozmysleli (a ideálně mi napsali, že do toho jdou),
> aby věci rychleji ubíhaly. Stejně tak prosím kandidáty na předsedy
> (komise i sdružení).
>
> Šiřte, komentujte, kritizujte
>
> Za přípravný výbor
>
> Jáchym Čepický
>
> [1]
>
> https://docs.google.com/document/d/1T5JlaEgDCLLZG4cclEgtk8OkTOZZhsa7YJhzs6zboRI/edit?usp=drive_web
> [2] Použít můžete i webového IRC klienta http://webchat.freenode.net/
> [3]
>
> https://plus.google.com/events/c6qindb2ie010ocoqq239k2oqb0?authkey=CIH9ufGWwaf4lwE
>
>
> _______________________________________________
> FreeGeoCZ mailing list
> FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
> http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz
>
>
_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to