FYI,

přímý odkaz na dotaznik: 
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=INSPIRE7&lang=cs

J

----- Forwarded message from Eva Kubátová <eva.kubat...@mvcr.cz> -----

> Date: Mon, 24 Feb 2014 08:54:49 +0100
> From: Eva Kubátová <eva.kubat...@mvcr.cz>
> Subject: INSPIRE- prosba o pomoc
> X-Mailer: Novell GroupWise Internet Agent 12.0.2
> 
>  Dobrý den,
> 
>  v rámci navázané spolupráce v oblasti GIS si dovolím Vás vyzvat k účasti v
>  dotazníkovém šetření, které pořádá Evropská komise a jehož výsledky budou
>  sloužit pro vyhodnocení výsledků implementace Směrnice INSPIRE.
> 
>  Ke dni 14.2. bylo za celou Evropu doručeno 427 odpovědí, z toho jen 4 za
>  Českou republiku. Dotazník bude otevřený už jen do 24.2.2014 a zabere Vám
>  (z vlastní zkušenosti) max. 20 min. Slovní odpovědi je možné psát v
>  češtině.
> 
>  Odkaz na dotazník:
>  
> [1]http://inspire.gov.cz/clanky/648-evropska-komise-chce-znat-vas-nazor-na-uspesnost-implementace-smernice-inspire.
> 
>  S poděkováním a pozdravem
> 
>   
> 
>   
> 
>  RNDr. Eva Kubátová
>  Ministerstvo vnitra
>  odbor veřejné správy
>  a eGovernmentu
>  nám. Hrdinů 1634/3
>  140 21  Praha 4
>  +420 974 817 535,
>  +420 603 190 961
>  [2]eva.kubat...@mvcr.cz
>   
>   
>   
>   
>   
>   
>   
> 
> References
> 
>  Visible links
>  1. 
> http://inspire.gov.cz/clanky/648-evropska-komise-chce-znat-vas-nazor-na-uspesnost-implementace-smernice-inspire
>  2. mailto:eva.kubat...@mvcr.cz


----- End forwarded message -----

-- 
Jachym Cepicky
URL: http://les-ejk.cz
e-mail: jachym.cepicky at gmail com
PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp
@jachymc
_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to