Dámy a pánové,

kolegové na Slovensku nás žádají o pomoc při sběru podpisů k připomínce:

Jáchym

----- Forwarded message from Ofukany Miloslav <ofuk...@geocommunity.sk> -----

> From: Ofukany Miloslav <ofuk...@geocommunity.sk>
> Subject: podpora nasej hromadnej pripomienky
> 
>  Mali sme v SOITe posledne tyzdne dost pracovne narocne, pretoze sme
>  riešili pripomienky k zákonom o katastri, geodézii a kartografii:
>  
> [1]http://www.geoinformatika.sk/obcianski-aktivisti-publikovali-hromadnu-pripomienku-k-zakonom-o-katastri-geodezii-a-kartografii
>  Máme viacero odborných výhrad, čo sa týka výkonu geodetických a
>  kartografických činností uvedených v navrhovaných zákonoch a z pohľadu
>  občanov nám predovšetkým ide o:
>  - sprístupnenie strojovo spracovateľných údajov (open data) pre tvorbu
>  nových služieb a aplikácií s pridanou hodnotou
>  - odstránenie obmedzení pre tvorcov a používateľov kartografických diel
>  - možnosť opätovného využívania informácií, údajov a služieb (public
>  sector information) zo štátneho geoinformačného systému
>  - bezplatné poskytovanie referenčných priestorových údajov (geodetické
>  základy, definičné body, geografické názvoslovie, základné a topografické
>  mapy) v elektronickej forme
>  - opätovné uznávanie priebehu vlastníckej hranice vlastníkmi a definovanie
>  spornej hranice
>  - obnovenie evidencie zákresov vecných bremien do katastrálnej mapy, aby
>  bola možná ochrana práv z nich vyplývajúcich
>  - povinnosť občana zúčastňovať sa katastrálneho konania
>  - zmiernenie pokút právnickým osobám v odbore geodézia, kartografia a
>  kataster, aby to nemalo dopad na zníženie zamestnanosti
>  - zníženie poplatkov na polovicu pri elektronických úkonoch v katastri
>  nehnuteľností
>  - zmenu zákona o miestnych daniach a poplatkoch - cieľom je čo najviac
>  zjednodušiť väčšine daňovníkov splnenie tejto povinnosti tak, že správca
>  dane (mesto, obec) bude vopred zasielať tzv. avízo, v ktorom uvedie údaje
>  o daňovej povinnosti predpokladanej na základe dostupných evidencií z
>  katastra nehnuteľností
>  Hromadná pripomienka sa podpisuje elektronicky na tomto mieste:
>  [2]http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=766469
>  a zákon o petičnom práve nebraní cudzincom ju podpísať :-)
>  Pridate sa aj vy dvaja k signatarom?
>  Mohli by ste prosím zdielat nasu hromadnu pripomienku cez email a socialne
>  siete s kolegami v praci, clenmi OSGeoCZ ako aj s dalsimi geodetmi a
>  kartografmi v Čechách?
>  Do 3.4 potrebujeme ziskat este 200 hlasov.
>  Dakujeme vopred za podporu,
>  Milo

-- 
Jachym Cepicky
URL: http://les-ejk.cz
e-mail: jachym.cepicky at gmail com
PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp
@jachymc
_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to