Zdravím, narazil jsem na takový problém. Co se snažím udělat je vytvořit 
funkci v PLPythonu, která by načetla rastr z databáze, převedla ho do pole 
hodnot pro clustering, převedla nově vygenerovaný rastr na polygony a 
vrátila je jako tabulku geometrií. 
Načtení dat z databáze (přestože ne zrovna ideálním způsobem) se mi podařilo
i jejich clusterování, pro převod na polygony jsem chtěl ale využít ST_
Polygon, k tomu ale potřebuji převést výslednou matici zpět na raster a 
ještě jí nastavit spatial data jako srs bbox atd. 

Tady sem bohužel narazil. Gdal nemá podle všeho zatím funkční driver pro 
výstup do postgis (možná se pletu) a nevím jak tenhle zádrhel obejít zatím. 

Uložení do souboru je z důvodu že imread() nebere vstup string. jeto jen 
provizorní řešení.

Pokud by někdo uměl poradit, nebo měl lepší nápad jak to řešit, budu vděčný.
Podpora práce s rastrem v PostGISu není zatím tak převratná a google neumí 
poradit už.

Předem díky za jakoukoli odpověď
Martin Chodúr

pro ukázku dosavadní stav funkce:

CREATE OR REPLACE FUNCTION cluster (raster text)
  RETURNS table(geom geometry)
AS $$
  from sklearn.cluster import AffinityPropagation
  import matplotlib.pyplot as plt
  from scipy import misc
  from osgeo import gdal
  import os

  out = plpy.execute("select st_aspng(rast) png from "+raster, 1)
  f = open('/foo/bin/temp.png','wb')
  f.write(out[0]['png'])
  f.close()
  
  im = misc.imread('/foo/bin/temp.png')
  im_reshaped = im.reshape((len(im) * len(im[0]), 3))

  af = AffinityPropagation(damping=0.5, convergence_iter=2).fit(im_reshaped)
  labels_reshaped = af.labels_.reshape(len(im), len(im[0]))

##### dál už to nefunguje a je to jen představa jak by to mohlo jít

  misc.imsave('/home/fus/out/temp_clustered.png',labels_reshaped)

  plpy.info(os.system('raster2pgsql /home/fus/out/temp_clustered.png 
clustering.out | psql -d testovaci -q '))
   
  out = plpy.execute("select st_polygon(rast) geom from clustering.out limit
1")
  
  return out
$$ LANGUAGE plpythonu;


_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to