Hm volat z postgre pajtn, ve kterym se provede komandlajna, která posílá
rourou z gdal na psql. No, to je už trochu ozlomkrk. To přece musí jít
udělat jinak. Ta gdalka de dát do pythonu... Nebo ty to posíláš na jinej
servr?

Je;

On Tue, Apr 08, 2014 at 12:57:24AM +0200, Martin Chodúr wrote:
> Zdravím, narazil jsem na takový problém. Co se snažím udělat je vytvořit 
> funkci
> v PLPythonu, která by načetla rastr z databáze, převedla ho do pole hodnot pro
> clustering, převedla nově vygenerovaný rastr na polygony a vrátila je jako
> tabulku geometrií.
> Načtení dat z databáze (přestože ne zrovna ideálním způsobem) se mi podařilo i
> jejich clusterování, pro převod na polygony jsem chtěl ale využít ST_Polygon, 
> k
> tomu ale potřebuji převést výslednou matici zpět na raster a ještě jí nastavit
> spatial data jako srs bbox atd.
> 
> Tady sem bohužel narazil. Gdal nemá podle všeho zatím funkční driver pro 
> výstup
> do postgis (možná se pletu) a nevím jak tenhle zádrhel obejít zatím.
> 
> Uložení do souboru je z důvodu že imread() nebere vstup string. jeto jen
> provizorní řešení.
> 
> Pokud by někdo uměl poradit, nebo měl lepší nápad jak to řešit, budu vděčný.
> Podpora práce s rastrem v PostGISu není zatím tak převratná a google neumí
> poradit už.
> 
> Předem díky za jakoukoli odpověď
> Martin Chodúr
> 
> pro ukázku dosavadní stav funkce:
> 
> CREATE OR REPLACE FUNCTION cluster (raster text)
>  RETURNS table(geom geometry)
> AS $$
>  from sklearn.cluster import AffinityPropagation
>  import matplotlib.pyplot as plt
>  from scipy import misc
>  from osgeo import gdal
>  import os
> 
>  out = plpy.execute("select st_aspng(rast) png from "+raster, 1)
>  f = open('/foo/bin/temp.png','wb')
>  f.write(out[0]['png'])
>  f.close()
> 
>  im = misc.imread('/foo/bin/temp.png')
>  im_reshaped = im.reshape((len(im) * len(im[0]), 3))
> 
>  af = AffinityPropagation(damping=0.5, convergence_iter=2).fit(im_reshaped)
>  labels_reshaped = af.labels_.reshape(len(im), len(im[0]))
> 
> ##### dál už to nefunguje a je to jen představa jak by to mohlo jít
> 
>  misc.imsave('/home/fus/out/temp_clustered.png',labels_reshaped)
> 
>  plpy.info(os.system('raster2pgsql /home/fus/out/temp_clustered.png
> clustering.out | psql -d testovaci -q '))
>  
>  out = plpy.execute("select st_polygon(rast) geom from clustering.out limit
> 1")
> 
>  return out
> $$ LANGUAGE plpythonu;
> 
> 

> _______________________________________________
> FreeGeoCZ mailing list
> FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
> http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to