Ahoj všem,

včera proběhlo společné jednání zpracovatelského a konzultačního teamu
GeoInfoStrategie.

Byla nám představena první verze dokumentu, která je nyní určena k připomínkám.
Dokument se mi na první pohled jeví jako dobrý, konzistentní, který adresuje
minimálně jedno z témat sdružení Otevřená GeoInfrastruktura - a to Open Data.
Myslím ale, že i bez ohledu na zájmy sdružení obsahuje dokument celou řadu
dobrých nápadů.

V následné diskuzi jsem jako předseda sdružení Otevřená GeoInfrastruktura
vystoupil a oznámil, že za naše sdružení budeme navrhovat, aby součástí
GeoInfoStrategie byla věta, jejímž obsahem (na přesné formulaci se budeme muset
ještě shodnout) bude:

    Open Source Software bude preferován státní správou a samosprávou, není-li
    zdůvodněno jinak.

Nyní máme čas do 

    15.5.2014

k podání připomínky, formou revizí v MS Word :-) 

Myslím, že bychom na tom měli zapracovat, snad to moc práce nebude. Jde zejména
o návrhová opatření - kapitola 5. O ostatních moc chuť k opravám/doplněním
nebude.

Navrhuji pracovat v naší Wiki [1]. Celý *návrh* GeoInfoStrategie můžete stáhnout
z [0]. 

Co vám mám povídat: většina přítomných za můj výstup ráda nebyla. Ať už to byla
reakce celkem racionální a očekávatelná (např. T-Mapy), tak iracionální až
hysterická (doc.  jedné vysoké školy-university). Někteří reagující si pletli
Open Data (panuje shoda na jejich maximálním zavedení) a Open Source. O Free
Software/Freeware asi nemusím rozebírat. 

Bude existovat snaha, aby zástupci Open Source software předkládali jakési
studie proveditelnosti nebo co, jako bych slyšel sira Humphrey Applebyho [2].
Padl argument, že někdo přijde o práci ..., no, už se mi to jednou v životě
stalo, ale netušil jsem, že se s tím ještě setkám.

My bychom se asi měli snažit vézt argumentaci opačným směrem: My nemáme zdroje
na studie proveditelnosti, nemáme marketingové oddělení. Open Source běží ve
státních institucích v Česku i po celém světě. Pokud chcete použít proprietární
soft, OK, napište proč to potřebujetes, proč stojí za to, aby stát svěřil naše
data softu, ke kterému nemá klíče. Open Source nemá všechny featury, to
všichni chápeme, někdy se prostě nedá nic dělat.

Navrhuju vytvořit užší pracovní skupinu, která na tom zapracuje. Hlásí se někdo?
Rád bych měl seznam lidí, kteří opravdu něco udělají.

S pozdravem 'This is it!'

Jáchym

P.S. Na Min. vnitra si kolo neberte. Tentokrát neprošlo, musel jsem si jet
koupit zámek.

[0] https://www.dropbox.com/sh/8gvr98x855l276n/BDUVvVx0xg
[1] http://wiki.osgeo.cz/index.php/GeoInfoStrategie
[2] https://www.youtube.com/watch?v=TZoNWoX3mKo

-- 
Jachym Cepicky
URL: http://les-ejk.cz
e-mail: jachym.cepicky at gmail com
PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp
@jachymc
_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to