Zdravím všechny,
už jsem to párkrát naznačil, ale nyní oficiálně:

Jakožto předseda obč. sdružení Otevřená GeoInfrastruktura - OSGeo.cz, svolávám v
Valnou hromadu, která se bude konat ve

    čtvrtek, 12.6.2014, 16:15
na
    Fakulta Stavební, ČVUT, Praha - Dejvice

Program bude upřesněn. 

Délka trvání: Ne více než 2 hodiny

Budeme samozřejmě rádi, když se během schůze přihlásí noví členové

Díky Martinovi, který umožnil navázat Valnou hromadu na akci GeoInformatics [1],
na kterou doufám dorazíte v hojném počtu

Jachym - Předseda

[1] http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/gwiki/Main_Page
-- 
Jachym Cepicky
URL: http://les-ejk.cz
e-mail: jachym.cepicky at gmail com
PGP: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp
@jachymc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to