Dorazilo pozvání na Wiki konferenci. Na loňské akci jsem byl a bylo to
fajn. Doporučuju

J


---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Wikimedia ČR <dominik.ma...@wikimedia.cz>
Datum: 7. října 2014 23:25
Předmět: Pozvání na českou Wikikonferenci
Komu: jachym.cepi...@gmail.com


Vážený pane/vážená paní

Dovolte, abychom Vás pozvali na 6. českou Wikikonferenci
(www.wikikonference.cz), tedy výroční setkání zájemců o Wikipedii a
další projekty na bázi wiki.

Wikikonference se koná 29. listopadu 2014 (od 9:30 do 18:00 hodin) v
budově Hvězdárny a planetária v Brně. V příjemném a přátelském
prostředí na Vás čekají odborné přednášky zabývající se tématy české
Wikipedie, svobodného sdílení informací na internetu, popularizace
vědy či spolupráce Wikipedie se vzdělávacími institucemi.

Pro veřejnost bude v malém planetáriu připravena prezentace o
fungování Wikipedie a možnostech, jak se lze do její tvorby zapojit.
Stále málo známým faktem totiž je, že Wikipedie je nekomerční projekt
a píší ji dobrovolníci z celého světa. K lepší prezentaci Brna na
Wikipedii se bude snažit přispět i paralelní odborný program, na který
jsou zváni zástupci škol, muzeí a dalších kulturních institucí, které
by chtěly s Wikipedií navázat spolupráci.

V rámci přednášek v hlavním sále vystoupí mj. zakladatel české
Wikipedie, brněnský esperantista Miroslav Malovec, nebo ředitel
hvězdárny Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., který představí svůj koncept
popularizace vědy. Součástí akce bude i vyhodnocení českého kola
mezinárodní fotografické soutěže Wiki miluje památky, jejíž účastníci
již zdokumentovali několik tisíc českých kulturních památek, včetně
mnoha brněnských.

Prosíme všechny zájemce o účast, aby se laskavě zaregistrovali na
adrese: 
http://wikimedia.us7.list-manage.com/track/click?u=24c9403aa67fc995b69c7e704&id=56e08c3fd5&e=5f3eb464d2

Pro mimobrněnské účastníky je vyhrazena určitá finanční částka k
pokrytí cestovních nákladů. Novinky v programu a pravidla pro získání
příspěvků na dopravu jsou na webové stránce Wikikonference:
www.wikikonference.cz.

Těším se na Vaši účast.

Za pořadatele
se srdečným pozdravem
Dominik Matus
člen rady Wikimedia ČR
dominik.ma...@wikimedia.cz

==============================================
Tato pozvánka je adresována příznivcům a partnerům sdružení Wikimedia ČR.

Zrušte zasílání našich e-mailů na adresu jachym.cepi...@gmail.com:
http://wikimedia.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=24c9403aa67fc995b69c7e704&id=f6e841f7ca&e=5f3eb464d2&c=93176c76d9


-- 
Jachym Cepicky
e-mail: jachym.cepicky gmail com
URL: http://les-ejk.cz
GPG: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp

Give your code freedom with PyWPS - http://pywps.wald.intevation.org

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to