Ahoj všem,

v souladu se stanovami svolávám na pátek 30.1.2014, na dobu od 21:00 do
22:00 výroční valnou hormadu obč. sdružení Otevřená GeoInfrastruktura.

Program (změny vyhrazeny):


   - Prezence přítomných
   - Přijímání nových členů
   - Správa rady a předsedy o činnosti
   - Správa kontrolní komise
   - Volba členů výkonné rady
   - Volba předsedy sdružení
   - Změna stanov v souvislosti se změnou obč. zákona
   - Plán činností na rok 2015
   - Další (dopište)


viz http://wiki.osgeo.cz/index.php/2015-01-30

Jachym - Předseda
_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to