Ahoj OSGEO.cz

v nedávné době jsem byl jako mlčící účastník na konferenci Geoinformatics 2016,
v odkazu posílám  fotogalerii z akce. Fotografie: Michal Med, který akci 
pořádal.
https://goo.gl/photos/BxsKjM3epH1MQ9ho7 
<https://goo.gl/photos/BxsKjM3epH1MQ9ho7>
Podle mého názoru byla akce zajímavá výběrem oblastí i konkrétními příspěvky. 
Zazněly přísliby do budoucna, které by mohly znamenat lepší dostupnost 
otevřených dat ze strany státních organizací.

Dále se účastním i probíhajících Mapathonů, což jsou 1x za měsíc mapovací akce 
pod vedením české pobočky Lékaři bez hranic.  Info případně zde
http://www.lekari-bez-hranic.cz/sk/node/60601 
<http://www.lekari-bez-hranic.cz/sk/node/60601>
kombinuji to z mobilní aplikací MapSvipe při jízdě MHD.

Jirka Podhorecký


Attachment: signature.asc
Description: Message signed with OpenPGP using GPGMail

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to