On Tue, Nov 01, 2016 at 10:20:55AM +0100, Martin Landa wrote:
> Dne 1. listopadu 2016 10:17 Jan Michálek <godzilalal...@gmail.com> napsal(a):
> >    -s_srs "+proj=longlat +ellps=WGS684 +no_defs" \
> 
> to nebude problem, mas v nazvu elipsoidu preklep. Ma

Hm, opravil sem to a výsledky těch tří transformací jsou furt stejný...

Maj se skutečně lišit?

> 
> -- 
> Martin Landa
> http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/Landa
> http://gismentors.cz/mentors/landa
> 

> _______________________________________________
> FreeGeoCZ mailing list
> FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
> http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

_______________________________________________
FreeGeoCZ mailing list
FreeGeoCZ@fsv.cvut.cz
http://mailman.fsv.cvut.cz/mailman/listinfo/freegeocz

Reply via email to